DOS’46 verwelkomt nieuw lid businessclub Spectrum

  • oktober 6, 2016

Spectrum- medisch centrum Meppel

De businessclub van DOS’46 kent weer een nieuw lid, namelijk medisch centrum Spectrum uit Meppel.

Over Spectrum
Om persoonlijke zorg te kunnen waarmaken is goede samenwerking en communicatie tussen zorgaanbieders nodig. Redenen voor Spectrum om een multidisciplinair (sport) gezondheidscentrum op te zetten is omdat ze geïnspireerd zijn door het concept positieve gezondheid. Uitgangspunt is om mensen meer bewust te maken van hun mogelijkheden en niet de beperkingen op de voorgrond te laten treden. Een 24 tal zorgprofessionals werken daarbij met alle denkbare vormen van zorg samen onder het motto: Samen Beter. Binnen het centrum wordt naast reguliere zorg ook zorg geboden in kader van arbeidsongeschiktheid preventie. Bij ondernemers alsmede worden mogelijkheden onderzocht voor de opzet van een eigen multidisciplinaire re-integratietak waarbij revalidatiearts, fysiotherapeut, sportarts, ergotherapie, logopedie en psycholoog intern ingezet worden.

Zo kan Spectrum daarbij helpen. Het centrum beschikt onder meer over een eigen goed geoutilleerd laboratorium, eerste hulp ruimte, 2 operatiekamers en beschikbaarheid van echo- en beeldapparatuur.

Wij heten Spectrum namens DOS’46 van harte welkom!