Inleiding
Binnen onze vereniging willen we een veilige omgeving hebben waar sportplezier centraal staat en waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en pesten.

Gedrags- en omgangsregels
We hebben daarom afgesproken hoe we omgaan met elkaar. Deze afspraken zijn vastgelegd in het protocol “Gewenst Gedrag”. Dit protocol gaan onder ander in op de volgende onderwerpen (Omgangs- en gedragsregels, Kindermishandeling)

Vertrouwenscontactpersoon
Heb jij te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of heb je een vraag en wil je hier met iemand over wil praten neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon. Dit is Marloes Jobing. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@dos46.nl.

Aannamebeleid vrijwilligers/personeel.
Voor vrijwilligers die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking omgaan doorlopen we een aantal stappen:

  1. We houden een kennismakingsgesprek.
  2. We laten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen en herhalen dat elke 3 jaar.

Door dit doen voorkomen we mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club. Concreet gaat het binnen onze vereniging om technische staf (trainers, coaches en verzorgers) organisatoren van jeugdactiviteiten (zoals vrijwilligers van de ACD en kampleiders).

Andere maatregelen die we nemen om ongewenst gedrag te voorkomen
Het bestuur kan verdere maatregelen treffen om (herhaling van) ongewenst gedrag te voorkomen, zoals:

  1. Het beëindigen van de inzet van een vrijwilligers
  2. Het schorsen van leden of het stopzetten van het lidmaatschap
  3. Meldingen doen bij andere instanties (zoals bij het Openbaar Ministerie of bij het tuchtcollege)