Haralt Lucas | Voorzitter

Aandachtsgebieden

 • Leiding geven aan bestuur en vereniging

 • Vertegenwoordigen van de vereniging

 • Intern “managen” van de organisatie

 • Communicatiecommissie

 • Supportersvereniging

 • Vertrouwenspersoon

Harm Jan Timmer | Secretaris

Aandachtsgebieden

 • Dagelijks secretariaat

 • Vrijwilligers

 • Werkgroep Lief & Leed

 • Jubileum

 • Bestuurscommunicatie

Ferdy Dik | Financiën

Aandachtsgebieden

 • Penningmeester vereniging

 • Ledenadministratie

 • Financiële controle commissie

 • Vrienden van DOS’46

 • Werkgroep rommelmarkt

 • Sponsorcommissie

Nicolle Jacobs | Wedstrijdzaken TOP

Aandachtsgebieden

 • Wedstrijdorganisatie + arbitrage + zaalhuur

 • Halcommissie

 • Wekgroep KL (incl. borden)

 • Kleding

 • Livestream

Harmen Tjeerdsma | Korfbal

Aandachtsgebieden

 • Topkorfbal

 • Breedtekorfbal

 • Jeugdkorfbal

 • G-korfbal

 • Walking Korfball

Marcel Pot | KID

Aandachtsgebieden

 • Activiteitencommissie

 • KID

 • Werkgroep kampweek

Inge Vreeswijk | Accommodatie

Aandachtsgebieden

 • Kantinecommissie

 • Onderhoud (incl. schoonmaak)

 • Multifunctioneel centrum Nijeveen

 • Werkgroep renovatie veldkleedkamers