Haralt Lucas | Voorzitter

Aandachtsgebieden

 • Leiding geven aan bestuur en vereniging

 • Vertegenwoordigen van de vereniging

 • Intern “managen” van de organisatie

 • Communicatiecommissie

 • Livestream

 • Vertrouwenspersoon

Harm Jan Timmer | Secretaris

Aandachtsgebieden

 • Dagelijks secretariaat

 • Werkgroep rommelmarkt

 • Werkgroep Lief & Leed

 • Jubileum

 • Bestuurscommunicatie

Agnes Everts | Financiën

Aandachtsgebieden

 • Kantinecommissie

 • Penningmeester vereniging

 • Ledenadministratie

 • Kleding

 • Financiële controle commissie

 • Vrienden van DOS’46

 • Supportersvereniging

Nicolle Jacobs | Algemene Zaken

Aandachtsgebieden

 • Halcommissie

 • Activiteitencommissie

 • Accommodatiecommissie (incl. werkgroep onderhoud en schoonmaak en borden)

 • Vastgoed

 • Vrijwilligers

Harmen Tjeerdsma | Topkorfbal

Aandachtsgebieden

 • Technische zaken topkorfbal

 • Medische werkgroep

 • Wedstrijdorganisatie + arbitrage

Marcel Pot | Sponsoring

Aandachtsgebieden

 • Marketing

 • Sponsorcommissie

Juul Loijenga | Breedtekorfbal en KID/Jeugd

Aandachtsgebieden

 • Commissie jeugd/KID

 • Opleidingen technisch kader (trainers/coaches)

 • Wedstrijdorganisatie + arbitrage

 • Werkgroep kampweek

 • Zaalhuur