Word lid van de ‘Vrienden van DOS’46’!

U kunt DOS’46 nog een stukje mooier maken. De Vrienden van DOS’46 is een initiatief van een groep leden die zich inzet om mooie zaken te faciliteren voor onze club. Het doel van de Vrienden van DOS’46 is om (extra) financiële middelen bij elkaar te brengen om aanvullende voorzieningen voor DOS’46 te realiseren, zoals het opknappen van de veldkantine, het aanschaffen van nieuw materiaal of het organiseren van bijzondere evenementen. De leden van de Vrienden van DOS’46 kunnen voorstellen indienen voor toekomstige doelen. Jaarlijks wordt onder het genot van een kopje koffie de bestemming bepaald van de gelden.

U kunt lid worden van de Vrienden van DOS’46 door jaarlijks een bedrag van € 46,00 bij te dragen. Het lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso geïnd. 

Wat betekent het om lid te zijn van de Vrienden van DOS’46?
  • U steunt DOS’46
  • U krijgt een vermelding op de website en op het ‘Vrienden van DOS’46’ bord in de zaal- en veldkantine, tenzij u anoniem wenst te blijven.
  • U heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst van de ‘Vrienden van DOS’46’
  • U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ‘Vrienden van DOS’46’ via uw e-mailadres.
Het lidmaatschap loopt per seizoen, van 1 september tot en met 31 augustus van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar via clubvan46@dos46.nl

Lid worden?

U kunt zich opgeven door het invullen van de volgende gegevens:

* Naam
* Jaarlijkse bijdrage
* IBAN rekeningnummer
* Woonplaats
* E-mail adres

Met het verzenden van bovenstaande gegevens naar clubvan46@dos46.nl machtigt u de Vrienden van DOS’46 om tot wederopzegging jaarlijks het toegezegde bedrag af te schrijven.