Geen scheids, geen wedstrijd!

DOS’46 zet via vier pijlers in arbitrage binnen de vereniging: 1. Waardering, 2 Meer arbiters, 3. Communicatie en 4. Duurzame inbedding. Dat is nodig omdat wij als vereniging met ruim 20 wedstrijd spelende teams in zowel het breedtekorfbal als het wedstrijdkorfbal veel arbiters nodig hebben en moeten leveren. Via een raamwerk arbitrage wordt invulling gegeven aan de vier pijlers. Waardering voor deze vrijwilligers is zeker op zijn plaats. Waardering voor de scheidsrechters die onze thuiswedstrijden in het breedtekorfbal fluiten. Waardering voor de arbiters die op pad gaan naar andere verenigingen om daar wedstrijden te fluiten/beoordelen voor DOS’46 voor de rompregeling arbitrage. Deze arbiters zijn niet altijd zichtbaar, maar wel heel belangrijk.

Rompregeling arbitrage

Met ongeveer de helft van onze teams spelend in het wedstrijdkorfbal hebben wij een behoorlijke opgave in de rompregeling dit seizoen. Voor 226 wedstrijden (veld en zaal) moeten wij een arbiter leveren in het wedstrijdkorfbal. Dit staat gelijk aan een boete van € 6.723,50 en een sportieve sanctie van -19 punten. Halverwege het seizoen is de boete ‘verlaagd’ tot € 4.670,75 en de sanctie tot -13 punten. Dit betekent een uitdaging voor onze eigen arbiters. Daarom blijven wij zoeken naar samenwerking met andere verenigingen en individuele arbiters. En dat is met succes! Daarover binnenkort meer.

Vanuit DOS’46 zetten de volgende arbiters zich als scheidsrechter of beoordelaar in voor de rompregeling: Bram Kanning, Gerko Hofstra, Jaap Alkema, Jos Oostveen, Koos Flinkert, Niek Flinkert en Sven Bentum. Daarnaast mogen wij ook al enkele jaren rekenen op de inzet van Henk Vrieling (KORU) en Roel Bijl (Samen Een).

Verenigingsarbitrage

Onder verenigingsarbitrage valt het plannen van scheidsrechters voor alle wedstrijden die niet worden aangewezen door de bond. Daarin gaat het dus voornamelijk om jeugdwedstrijden die gefloten gaan worden door eigen scheidsrechters (meestal, maar zeker niet altijd, jeugdleden). Daarnaast spelen we een rol in de coördinatie van de opleidingen van de jeugdscheidsrechters, die veelal worden gedaan door Jenny Katoele, Jan Nijmeijer en Koos Flinkert. Zij staan regelmatig langs de lijn om de scheidsrechters te coachen en voorzien van tips en doen dit met veel enthousiasme.

Bondsarbitrage

Wat veel mensen niet zullen weten is dat DOS’46 een (bijna onhaalbare) verplichting heeft ten aanzien van het fluiten van wedstrijden in het wedstrijdkorfbal (buiten de eigen vereniging). Dit komt doordat we veel teams hebben die op het hoogste niveau acteren en daarnaast een League-club zijn (vermenigvuldigingsfactor 1,3). Daarin wordt nu nog jaarlijks een enorme boete betaald aan het KNKV en liggen sportieve sancties op de loer omdat we niet kunnen voldoen aan de gestelde verplichting. Ten aanzien van dit stuk is het belangrijk dat samenwerking wordt gezocht met verenigingen die wel kunnen voldoen aan de verplichting, zodat zij een rol kunnen spelen bij DOS’46 voor de overige wedstrijden. Daarnaast is het zaak om regelmatig contact te houden met de bondsscheidsrechters (momenteel 3) en beoordelaars (momenteel 4). Als derde zal er aandacht worden besteed aan de opleiding van nieuwe bondsofficials (KNKV scheidsrechter / beoordelaar).