LID WORDEN
Wil je lid worden van DOS’46, vul dan het onderstaande formulier in.

CONTRIBUTIE 
De contributie wordt bij vooruitbetaling automatisch en per kwartaal geïncasseerd. Donateurs betalen jaarlijks per automatische incasso.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Ga je verhuizen, heb je een ander e-mailadres of mobiel nummer, of heb je een andere wijziging die relevant is voor onze ledenadministratie? Wil je dit dan doorgeven aan de ledenadministratie?

AFMELDEN ALS LID
Indien je besluit het lidmaatschap stop te zetten dien je dit vóór 1 mei van elk korfbalseizoen (1 augustus – 31 juli) te melden bij de ledenadministratie. Bij opzegging na 1 juni en bij tussentijdse opzegging in het lopende seizoen zal de volledige seizoenscontributie betaald dienen te worden.

Meer informatie: Ledenadministratie | Tanja Snoeken | T (0522) 490 365 | ledenadministratie@dos46.nl

Type Lid Leeftijd Contributie
Kangoeroes of Kleutergym t/m 6 jaar  €       7,00
Kangoeroes en Kleutergym t/m 6 jaar  €       10,00
Pupillen 7 t/m 10 jaar  €     11,60
Aspiranten 11 t/m 15 jaar  €     11,60
Junioren 16 t/m 18 jaar  €     14,90
Trainingslid – jeugd (wel trainen, geen wedstrijden) 7 t/m 18 jaar  €     10,80
Senioren 19 t/m 59 jaar  €     20,70
Recreant – senior (vanaf 19 jaar, in seizoen 2x per maand trainen, evt. toernooi) Vanaf 19 jaar  €       8,30
Ondersteunend lid  €       7,50
Donateur  €     10,50
Shirtbijdrage spelend lid €        1,75

AANMELD FORMULIER


  ManVrouw

  lid type


  KleutergymWelpPupilAspirantJuniorJeugdtraining (geen wedstrijden)SeniorOndersteunend lidDonateur

  Incasso gegevens


  Privacy beleid en toestemmingsverklaring voor DOS'46

  Bekijk hier het privacybeleid van DOS'46