Club van 46 investeert onder meer in livestream

  • april 15, 2015

De Club van 46 hield vrijdag 10 april de jaarlijkse vergadering. Doel: een bestemming bepalen voor het binnengekomen bedrag van € 3.350,-. De Club van 46 is in het leven geroepen om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra voorzieningen voor DOS’46 te realiseren. In de weken voorafgaand aan de vergadering zijn er diverse doelen door de leden van de Club van 46 aangedragen:

* Voorzien in de kosten rondom het feest van de grote kunstgrasveiling (tent, inrichting, muziek en geluid, première documentaire etc.).

* Nieuwe camera voor analyse, maar ook voor livestream (plus nieuwe laptop om dit mogelijk te maken).

* Schermen met statistieken in de zaal door middel van een beamer.

* Herinrichting van het balkon in De Eendracht, zodat er genoeg ruimte is om er met meerdere pc’s en camera te kunnen zitten.

* Eenmalige acquisitie voor meer sponsoren.

* Uitbreiding van keukenfaciliteiten in de sporthal en/of kantine met als doel de kantineomzet te stimuleren (in overleg met Wim Heite).

* Tribune/zitplaatsen op het veld. Nu zijn er alleen staanplaatsen en moet er altijd veel gesleept worden met stoelen uit de kantine. Zitplaatsen zijn ook fijn voor oudere mensen.

* Investeren in vierkante meters kunstgrasveld.

Gedurende de presentatie van de verschillende doelen is door de aanwezige leden geconcludeerd dat de Club van 46 moet trachten zoveel mogelijk te investeren in tastbare lange termijn doelen. Op deze wijze kun je ook uitdragen wat je hebt bewerkstelligd als Club van 46. Op basis van een discussie en daaropvolgende stemming zijn de aanwezige leden tot een financiële verdeling gekomen.

Er wordt € 2.000,- geïnvesteerd in een laptop, livestream, herinrichting balkon in de sporthal en schermen voor wedstrijdbeelden en statistieken met de mogelijkheid voor uiting van sponsoren. Er gaat € 300,- naar een broodjeskoeler in de kantine en € 100,- naar een dartbord in de zaalkantine (inclusief een uiting van de Club van 46).

Verder is er geld gereserveerd voor groot onderhoud aan de veldkantine (€ 375,-), tribunes bij het veld (€ 200,-) en een afdak/luifel bij de veldkantine (€ 200,-). Die laatste drie reserveringen gaan in overleg met de commissies die gaan over de aanleg van de velden en het onderhoud van de kantine. Zo zal de precieze besteding van deze gelden worden bepaald.

Er resteert een bedrag van € 175,-. Dit bedrag zal deels worden aangewend om op eerder gerealiseerde doelen een uiting te plaatsen zodat zichtbaar wordt dat het doel tot stand is gekomen met behulp van de Club van 46.

Wij willen alle leden van de Club van 46 danken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar en hopen op deze wijze nog veel mooie investeringen te kunnen doen voor de vereniging!

Wilt u meer weten over de Club van 46? Overweegt u lid te worden? Kijk dan op de website. Is uw interesse al voldoende gewekt? U kunt een inschrijfformulier downloaden.