Club van 46

Word lid van de ‘Club van 46’ en steun Dos’46!
Heel veel mensen dragen DOS’46 een warm hart toe en willen financieel hun steentje bijdragen. De ‘Club van 46’ is een initiatief van het bestuur en de sponsorcommissie van DOS’46 met als doel betrokkenheid bij onze vereniging te creëren.

Om alle mensen die betrokken zijn bij DOS`46 de mogelijkheid te geven onze vereniging te steunen, hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om lid te kunnen worden van de ‘Club van 46’. Het bestuur van DOS’46 wil de komende tijd het ‘wij-gevoel’ binnen de vereniging versterken en uitbouwen. Door iedereen – van jong tot oud – te betrekken in het nieuwe initiatief van de Club van 46 kan dit worden bereikt!

Als organisatie geven wij dus de kans aan ‘de leden’, sponsoren en andere belanghebbenden om in een vorm van een lidmaatschap van de Club van 46 DOS’46 te kunnen steunen voor een jaarlijks bedrag van € 46, -. Om ook de jeugd van DOS’46 te betrekken bij dit nieuwe initiatief kunnen ook jeugdleden lid worden van de Club van 46 voor al € 0,46!

Wat is het doel van de Club van 46?

Het doel van de ‘Club van 46’ is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra voorzieningen voor DOS’46 te kunnen realiseren. Dit soort voorzieningen kunnen kleinschalige korte projecten betekenen zoals het opknappen van de veldkantine, het aanschaffen van nieuw materiaal, algemene jeugddoelen, maar ook zaken als het organiseren van bijzondere evenementen, etc!

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 46?
– U steunt DOS’46
– U krijgt een vermelding op de website en op het ‘Club van 46 bord’ in de zaal en veldkantine (tenzij u natuurlijk anoniem wenst te blijven)
– U heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst van de ‘Club van 46’
– U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ‘Club van 46’
– U ontvangt uiteraard eeuwige roem !

De medezeggenschap
Jaarlijks (in november), wordt onder het genot van een kopje koffie, door de Club van 46 een vergadering belegd met als doel een bestemming te bepalen voor binnengekomen geld van de Club van 46. Alle deelnemers van de Club van 46 zullen hiervoor uitgenodigd worden om gezamenlijk een bestedingsdoel te bepalen. Ruim voor deze bijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden om een bestedingsdoel aan te geven. Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden en er zal een rangschikking plaats vinden van 1 tot 3 van die doelen die het meest worden ingediend.
Op de bijeenkomst zal dan voor deze 3 doelen gestemd worden om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden. Elke deelnemer van de Club van 46 heeft het recht om één stem uit te brengen.

Hoe loopt het lidmaatschap van de ‘Club van 46’?
– Het lidmaatschap loopt vanaf 1 september t/m 31 augustus van elk jaar.
– Uiterlijke datum voor verzoek van uitschrijven vóór 31 augustus na het derde jaar.

Hoe worden de leden van de ‘Club van 46’ geïnformeerd?
De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Diegenen die niet over een e-mail beschikken zullen via de website www.dos46.nl op de hoogte worden gehouden.

Jeugdleden (welpen t/m A’s)
Om iedereen bij dit nieuwe initiatief te betrekken kunnen nu ook jeugdleden van DOS’46 lid worden van de Club van 46. Per jeugdcategorie staat in onderstaand overzicht wat elk jeugdlid (uiteraard met toestemming van zijn/haar ouders) kan/mag doneren:

Categorie Bedrag
Welpen € 0,46
F-pupillen € 1,46
E-pupillen € 2,46
D-pupillen € 4,46
C-aspiranten € 6,46
B-aspiranten € 10,46
A-junioren € 23,46


* Uiteraard kan in overleg met de contactpersonen van de ’Club van 46’ een ander (hoger) bedrag worden gedoneerd door ieder jeugdlid.

Wijze van betaling
Eenieder die lid wordt van de ‘Club van 46’ betaalt jaarlijks een overeengekomen bedrag. Het bedrag kan gedoneerd worden doormiddel van het invullen van een inschrijfformulier met bijbehorend machtigingssysteem. Uiteraard mag de bijdrage ook meer bedragen!

Na afloop van de overeengekomen verbintenisperiode van 3 jaar, wordt de verbintenisperiode stilzwijgend jaarlijks verlengd. Schriftelijk of via e-mail kan na afloop van de minimale verbintenisperiode van drie jaar, doch uiterlijk voor 31 augustus, worden opgezegd.

Interesse?
Is uw interesse gewekt voor dit nieuwe initiatief? U kunt zich opgeven door het invullen van het inschrijfformulier.