In het kader van het 75 jarige bestaan van DOS’46, duikt onze archivaris Nico Buiten dit jubileumjaar in de geschiedenis van de vereniging. Onder de kop “Toen…..” worden vijf bijzondere momenten voor het voetlicht gebracht.

1946 – 22 mei

Oprichtingsvergadering K.V. D.O.S.

Van 1921 tot aan de Tweede Wereldoorlog was er al een korfbalvereniging in Nijeveen met de naam W.I.K. (Willen Is Kunnen). Na de oorlog wordt er in 1946 opnieuw een korfbalvereniging opgericht met de naam D.O.S. (Door Oefening Sterk). In de notulen van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. is staat het volgende geschreven.

Oprichtingsvergadering K.V. ,,D.O.S.” te Nijeveen op 22 mei ‘46

Door enkele heren werd het plan opgevat in Nijeveen een Korfbalver. op te richten. Zodoende werd op 22 mei een vergadering belegd, waar de voorstanders konden meehelpen om te komen tot het oprichten van een K.V.

De leiding van deze vergadering berustte bij den Heer Buiten. Deze heette allen een hartelijk welkom en hield een betoog over het nut van het korfballen. Na den Heer Buiten, kwam den Heer Hogenberg, voorzitter D.K.B. (Drentse Korfbal Bond) aan het woord, die enkele zeer belangrijke aanwijzingen deed, in het belang van de op te richten vereniging.

Na deze sprekers begon de vergadering. Met algemene stemmen werd besloten een vereniging op te richten. Alle aanwezigen gaven zich op als lid (16). Er werd een commissie van voorbereiding benoemd, die alles voor elkaar zal brengen. Wanneer dit gebeurd is, zal er een nieuwe vergadering worden belegd. Verder werd besloten een propaganda-wedstrijd te laten spelen.

De vergadering had den gehelen avond in beslag genomen, maar het doel was bereikt en deze gedachte kwam in mijn brein op:

 ,,Aan de slag met man en macht om Nijeveen in het sportleven te betrekken.”

Tekstdocumenten van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. (naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de initiatiefnemer Arend Pieter Buiten)

1946 – 12 juni

Op een vergadering waarbij 32 leden en belangstellenden aanwezig zijn, vertelt de voorbereidingscommissie dat er een bal gekomen is en dat de palen en kokers klaar zijn, maar dat de levering van de korven vertraging ondervindt. De propagandawedstrijd zal op 16 juni gespeeld worden door KIOS(Ruinerwold) en KIA(Koekange). Na veel discussie worden de trainingsavonden vastgesteld op woensdag- en vrijdagavond. Tevens wordt afgesproken dat de heren de velden klaarmaken en de dames de velden opruimen. De voorbereidingscommissie gaat dan over tot de bestuursverkiezing.

Gekozen worden: F. Hinkema (voorzitter), L. Broer, G. Schipper, A. Timmerman en J. Zantinge. A.P. Buiten zal fungeren als adviserend lid.

De reglementen worden vlot aangenomen, maar moeilijker is het clubkostuum. Men kiest voor een rode blouse en een zwarte broek/rok. Omdat rode stof op dat moment niet verkrijgbaar is wordt er voorlopig in het blauw gespeeld. Gezien het bonnensysteem moet iedereen er voorlopig zelf voor zorgen. Schoeisel is ook een groot probleem. Bonnen hiervoor en ook voor een bal worden aangevraagd.

1946 – 16 juni

De propagandawedstrijd KIA-KIOS wordt achter café Oosting gespeeld. In het notulenboek staat vermeld:

“De wedstrijd begon om 14.00 uur, de leden van DOS hadden zich rond het veld geschaard. In het begin leek het wel een spannende wedstrijd te worden. Nu kunnen we de verdeling van het spel in het veld eens zien, want er zijn bij onze club leden, die nog nooit een korfbalspel hebben zien spelen. Dat geeft ook niet, al doende leert men. De wedstrijd wordt vlot gespeeld. Wel is het vervelend dat de bal zo vaak in de sloot terecht komt.”

Het veld achter Café Oosting mag DOS in het vervolg blijven gebruiken.

1946 – 18 augustus

Omdat er deelgenomen gaat worden aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag) moeten er teams gemaakt worden. Hieronder zie je de twee teams die gemaakt worden. Er werd gespeeld in drie vakken. De A, M en V staan voor Aanvalsvak, Middenvak en Verdedigingsvak.  Aan het handschrift te zien is de opstelling waarschijnlijk gemaakt door Arend Pieter Buiten, misschien in overleg met voorzitter Hinkema, die ook als leider van de ploegen fungeert. Op zondag 25 augustus speelt men in deze samenstelling de eerste wedstrijden op de Grote Seriewedstrijden bij Leonidas te Noordwolde. Op zondag 1 september speelt men nog op de Seriewedstrijden van UDI in Havelte. De korfbalvereniging is nu echt een feit.

Opstelling ter voorbereiding op deelname aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag).

Één van de eerste foto’s van een DOS team genomen in 1947 op de series in Ruinerwold. Staand vlnr: Jacob Pol, Jan Lucas, Lucas Brommer, Hendrik Busscher, Hendrik Oort, Marten Drogt, Arend Pieter Buiten, Lute Broer. Zittend vlnr: Antje Baylé, Hillie Gerrits, Geesje Dol, Hennie Soeten, Jantje Santing, Albertje Timmerman.

—  Archief DOS’46 – Nico Buiten —

In het kader van het 75 jarige bestaan van DOS’46, duikt onze archivaris Nico Buiten dit jubileumjaar in de geschiedenis van de vereniging. Onder de kop “Toen…..” worden vijf bijzondere momenten voor het voetlicht gebracht.

1946 – 22 mei

Oprichtingsvergadering K.V. D.O.S.

Van 1921 tot aan de Tweede Wereldoorlog was er al een korfbalvereniging in Nijeveen met de naam W.I.K. (Willen Is Kunnen). Na de oorlog wordt er in 1946 opnieuw een korfbalvereniging opgericht met de naam D.O.S. (Door Oefening Sterk). In de notulen van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. is staat het volgende geschreven.

Oprichtingsvergadering K.V. ,,D.O.S.” te Nijeveen op 22 mei ‘46

Door enkele heren werd het plan opgevat in Nijeveen een Korfbalver. op te richten. Zodoende werd op 22 mei een vergadering belegd, waar de voorstanders konden meehelpen om te komen tot het oprichten van een K.V.

De leiding van deze vergadering berustte bij den Heer Buiten. Deze heette allen een hartelijk welkom en hield een betoog over het nut van het korfballen. Na den Heer Buiten, kwam den Heer Hogenberg, voorzitter D.K.B. (Drentse Korfbal Bond) aan het woord, die enkele zeer belangrijke aanwijzingen deed, in het belang van de op te richten vereniging.

Na deze sprekers begon de vergadering. Met algemene stemmen werd besloten een vereniging op te richten. Alle aanwezigen gaven zich op als lid (16). Er werd een commissie van voorbereiding benoemd, die alles voor elkaar zal brengen. Wanneer dit gebeurd is, zal er een nieuwe vergadering worden belegd. Verder werd besloten een propaganda-wedstrijd te laten spelen.

De vergadering had den gehelen avond in beslag genomen, maar het doel was bereikt en deze gedachte kwam in mijn brein op:

 ,,Aan de slag met man en macht om Nijeveen in het sportleven te betrekken.”

Tekstdocumenten van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. (naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de initiatiefnemer Arend Pieter Buiten)

1946 – 12 juni

Op een vergadering waarbij 32 leden en belangstellenden aanwezig zijn, vertelt de voorbereidingscommissie dat er een bal gekomen is en dat de palen en kokers klaar zijn, maar dat de levering van de korven vertraging ondervindt. De propagandawedstrijd zal op 16 juni gespeeld worden door KIOS(Ruinerwold) en KIA(Koekange). Na veel discussie worden de trainingsavonden vastgesteld op woensdag- en vrijdagavond. Tevens wordt afgesproken dat de heren de velden klaarmaken en de dames de velden opruimen. De voorbereidingscommissie gaat dan over tot de bestuursverkiezing.

Gekozen worden: F. Hinkema (voorzitter), L. Broer, G. Schipper, A. Timmerman en J. Zantinge. A.P. Buiten zal fungeren als adviserend lid.

De reglementen worden vlot aangenomen, maar moeilijker is het clubkostuum. Men kiest voor een rode blouse en een zwarte broek/rok. Omdat rode stof op dat moment niet verkrijgbaar is wordt er voorlopig in het blauw gespeeld. Gezien het bonnensysteem moet iedereen er voorlopig zelf voor zorgen. Schoeisel is ook een groot probleem. Bonnen hiervoor en ook voor een bal worden aangevraagd.

1946 – 16 juni

De propagandawedstrijd KIA-KIOS wordt achter café Oosting gespeeld. In het notulenboek staat vermeld:

“De wedstrijd begon om 14.00 uur, de leden van DOS hadden zich rond het veld geschaard. In het begin leek het wel een spannende wedstrijd te worden. Nu kunnen we de verdeling van het spel in het veld eens zien, want er zijn bij onze club leden, die nog nooit een korfbalspel hebben zien spelen. Dat geeft ook niet, al doende leert men. De wedstrijd wordt vlot gespeeld. Wel is het vervelend dat de bal zo vaak in de sloot terecht komt.”

Het veld achter Café Oosting mag DOS in het vervolg blijven gebruiken.

1946 – 18 augustus

Omdat er deelgenomen gaat worden aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag) moeten er teams gemaakt worden. Hieronder zie je de twee teams die gemaakt worden. Er werd gespeeld in drie vakken. De A, M en V staan voor Aanvalsvak, Middenvak en Verdedigingsvak.  Aan het handschrift te zien is de opstelling waarschijnlijk gemaakt door Arend Pieter Buiten, misschien in overleg met voorzitter Hinkema, die ook als leider van de ploegen fungeert. Op zondag 25 augustus speelt men in deze samenstelling de eerste wedstrijden op de Grote Seriewedstrijden bij Leonidas te Noordwolde. Op zondag 1 september speelt men nog op de Seriewedstrijden van UDI in Havelte. De korfbalvereniging is nu echt een feit.

Opstelling ter voorbereiding op deelname aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag).

Één van de eerste foto’s van een DOS team genomen in 1947 op de series in Ruinerwold. Staand vlnr: Jacob Pol, Jan Lucas, Lucas Brommer, Hendrik Busscher, Hendrik Oort, Marten Drogt, Arend Pieter Buiten, Lute Broer. Zittend vlnr: Antje Baylé, Hillie Gerrits, Geesje Dol, Hennie Soeten, Jantje Santing, Albertje Timmerman.

—  Archief DOS’46 – Nico Buiten —