TOEN…

In het kader van het 75 jarige bestaan van DOS’46, duikt onze archivaris Nico Buiten dit jubileumjaar in de geschiedenis van de vereniging. Onder de kop “Toen…..” worden vijf bijzondere momenten voor het voetlicht gebracht.

TOEN…1971

1971 – 6 maart Leiden

DOS’46 junioren Nederlands Kampioen zaalkorfbal.
Café Oosting 6 maart 1971 om 06.00 uur:

“Rillende mensen, die in de ijzige vrieskou hun zitplaatsen in de bus opzochten en vlak voor het vertrek nog even werden opgepept door een, nog slaperige, in pyjama gestoken, Jan Oosting. Hij wenste ons een goede reis en dat we als Nederlands Kampioen zouden terugkomen”.

Aldus het verslag van Bertus Nijstad over deze dag. Niemand kon bevroeden dat cafébaas Oosting een zeer vooruitziende blik had. Ondanks de lichte sneeuwval verliep de reis naar Leiden voorspoedig. Coach Rinze Popma liet niets aan het toeval over en organiseerde een korte stop in Hoevelaken zodat de 12 spelers en speelsters, middels een korte wandeling, de spieren nog even los konden maken. Om precies 10 uur arriveerde het team in de Groenoordhal en 20 minuten later arriveerden, met veel lawaai, de supporters.

Aan het toernooi werd deelgenomen door 12 ploegen verdeeld over 3 poules van 4 ploegen. De winnaars van elke poule zouden tegen elkaar strijden om het kampioenschap.

DOS’46 was ingedeeld bij Die Haghe (Den Haag), Stanfries (Roordahuizum) en Eureka (Rotterdam). Na een gelijkspel (tegen Stanfries 3-3)en twee winstpartijen ( tegen Die Haghe 4-2 en tegen Eureka 4-0) werd DOS’46 eerste in de poule en hoorde dus bij de beste drie.

Na elke wedstrijd werd de uitslag doorgebeld naar Café Oosting. Omdat het halve Nijeveen wilde weten hoe het toernooi verliep zat Jan een groot deel van de dag aan de telefoon.

Gerjan Smit scoort uit een strafworp.

In Leiden begonnen veel mensen op het toernooi zich af te vragen wat voor club dat was uit dat kleine dorpje in Drenthe. Iemand vroeg in onvervalst Amsterdams aan Jaap van Kampen waar ze vandaan kwamen. Jaap antwoordde: “Uit Bats!” Amsterdammer: “Bats, waar ligt Bats?” Jaap: “Nou dat zit zo: waar wij vandaan komen, is de wereld dichtgeplakt met krantenpapier. Dan ga je, BATS, daar doorheen, dan krijg je Nijeveen, nou en daar komen wij vandaan.” De Amsterdammer droop hoofdschuddend af.

Een kleine domper was dat mevrouw van Kampen-ter Haar, de moeder van eerdergenoemde Jaap en één van de trouwste supporters, tijdens het toernooi flauw viel en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Later bleek gelukkig dat het nogal meeviel.

Zoals gezegd zou DOS’46 het nu moeten uitvechten met twee andere teams namelijk LUTO uit Amsterdam en Rapiditas uit Zutphen. Tegen LUTO kwamen ze binnen enkele minuten op een 2-0 achterstand maar DOS’46 toonde enorme veerkracht en vechtlust en wist, door doelpunten van Albert Lucas, Jaap Lucas en Gerjan Smit en aangewakkerd door de Nijeveense supportersschare, de achterstand om te buigen in een 3-2 voorsprong. In de zenuwslopende laatste minuten werd er niet meer gescoord dus de ploeg was weer een wedstrijd dichter bij het kampioenschap. Grote vreugde op de tribune in de DOS-hoek. Uitspraak van de nuchtere Albert Lucas: “Zo, en nou Rapiditas nog.”

Omdat Luto gewonnen had van Rapiditas, moest DOS’46 tegen deze laatste winnen of gelijkspelen. De ploegen starten erg nerveus, maar in de zesde minuut scoorde Wietje Doze. Even later werd Bert Knegtering op onreglementaire wijze gestopt en de strafworp werd door specialist Gerjan Smit verzilverd. Rapiditas wist nog terug te komen tot 2-1 maar daarna maakte de ploeg van coach Popma geen fouten meer en onder luid gejuich, getoeter en geratel van de toeschouwers sleepten ze de landstitel uit het vuur.

Het kampioensteam. Staand vlnr: Coach Rinze Popma, Anneke Rolden, Albert Lucas, Jaap Lucas, Geke Nijland. Midden vlnr: Willem Dekker, Wietje Doze, Bert Knegtering, Hammy Stoker. Onder vlnr: Arend Waayer, Ina Rumph, Ina Weide, Gerjan Smit.

Tijdens de prijsuitreiking sprak de voorzitter van de toernooiorganisatie: “Tot mijn verbazing is de suprematie van de westelijke ploegen niet bevestigd.” Hij sprak van een enorme prestatie voor een vereniging uit zo’n klein dorp.

In Nijeveen was inmiddels de Middenstandsvereniging samen met Jan Oosting begonnen met het organiseren van een feest. Een geluidswagen werd door het dorp gereden om iedereen van het heuglijke nieuws op de hoogte te brengen. Om 21.30 zou de ploeg bij Café Oosting arriveren en iedereen werd opgeroepen ze binnen te halen.

Het werd een grandioos onthaal. Rinze Popma werd op de schouders binnen gedragen. Na toespraken van voorzitter Jan Baylé en burgemeester Haitsma werd er feest gevierd tot in de kleine uurtjes. Een historische dag kwam ten einde.

De kampioenen bij Café Oosting.

Achteraf gezien was deze dag voor korfbalvereniging DOS’46 een omslagpunt in de geschiedenis. Men realiseerde zich dat alles mogelijk was en dat resulteerde in nog meer Nederlands kampioenschappen van de junioren in 1972, 1975 en 1977. Vanuit die lichtingen korfballers is later met de senioren de stap naar de Nederlandse top gemaakt.

Op de dag in Leiden vroegen veel westerlingen zich af hoe het kon dat een klein Drents dorpje zo’n hoog korfbalniveau had en ook later hebben velen zich daarover verbaasd. Terugkijkend weten wij dat dit eigenlijk begonnen is op 1 december 1962. Op dat moment werd Rinze Popma onderwijzer aan de Openbare Lagere School en daarmee zou een nieuw tijdperk aanbreken. Rinze Popma werd speler, trainer van de senioren en de jeugd, bestuurslid, zorgde voor een jeugdcommissie, een clubblad en startte een kampweek voor de jeugd. Hij gaf de club veel nieuwe impulsen, waardoor ook anderen gemotiveerd werden nog actiever voor de club te worden. De jeugd die hij vanaf 1963 was gaan trainen werden de juniorenkampioenen van 1971 en later de seniorenspelers die vanaf 1976 in de hoofdklasse zaal en in 1979 in de hoofdklasse veld uitkwamen.

DOS’46 is daarna nooit meer weggeweest uit de top van Nederland.

—  Archief DOS’46 – Nico Buiten —

TOEN…1946

1946 – 22 mei

Oprichtingsvergadering K.V. D.O.S.

Van 1921 tot aan de Tweede Wereldoorlog was er al een korfbalvereniging in Nijeveen met de naam W.I.K. (Willen Is Kunnen). Na de oorlog wordt er in 1946 opnieuw een korfbalvereniging opgericht met de naam D.O.S. (Door Oefening Sterk). In de notulen van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. is staat het volgende geschreven.

Oprichtingsvergadering K.V. ,,D.O.S.” te Nijeveen op 22 mei ‘46

Door enkele heren werd het plan opgevat in Nijeveen een Korfbalver. op te richten. Zodoende werd op 22 mei een vergadering belegd, waar de voorstanders konden meehelpen om te komen tot het oprichten van een K.V.

De leiding van deze vergadering berustte bij den Heer Buiten. Deze heette allen een hartelijk welkom en hield een betoog over het nut van het korfballen. Na den Heer Buiten, kwam den Heer Hogenberg, voorzitter D.K.B. (Drentse Korfbal Bond) aan het woord, die enkele zeer belangrijke aanwijzingen deed, in het belang van de op te richten vereniging.

Na deze sprekers begon de vergadering. Met algemene stemmen werd besloten een vereniging op te richten. Alle aanwezigen gaven zich op als lid (16). Er werd een commissie van voorbereiding benoemd, die alles voor elkaar zal brengen. Wanneer dit gebeurd is, zal er een nieuwe vergadering worden belegd. Verder werd besloten een propaganda-wedstrijd te laten spelen.

De vergadering had den gehelen avond in beslag genomen, maar het doel was bereikt en deze gedachte kwam in mijn brein op:

 ,,Aan de slag met man en macht om Nijeveen in het sportleven te betrekken.”

Tekstdocumenten van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. (naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de initiatiefnemer Arend Pieter Buiten)

1946 – 12 juni

Op een vergadering waarbij 32 leden en belangstellenden aanwezig zijn, vertelt de voorbereidingscommissie dat er een bal gekomen is en dat de palen en kokers klaar zijn, maar dat de levering van de korven vertraging ondervindt. De propagandawedstrijd zal op 16 juni gespeeld worden door KIOS(Ruinerwold) en KIA(Koekange). Na veel discussie worden de trainingsavonden vastgesteld op woensdag- en vrijdagavond. Tevens wordt afgesproken dat de heren de velden klaarmaken en de dames de velden opruimen. De voorbereidingscommissie gaat dan over tot de bestuursverkiezing.

Gekozen worden: F. Hinkema (voorzitter), L. Broer, G. Schipper, A. Timmerman en J. Zantinge. A.P. Buiten zal fungeren als adviserend lid.

De reglementen worden vlot aangenomen, maar moeilijker is het clubkostuum. Men kiest voor een rode blouse en een zwarte broek/rok. Omdat rode stof op dat moment niet verkrijgbaar is wordt er voorlopig in het blauw gespeeld. Gezien het bonnensysteem moet iedereen er voorlopig zelf voor zorgen. Schoeisel is ook een groot probleem. Bonnen hiervoor en ook voor een bal worden aangevraagd.

1946 – 16 juni

De propagandawedstrijd KIA-KIOS wordt achter café Oosting gespeeld. In het notulenboek staat vermeld:

“De wedstrijd begon om 14.00 uur, de leden van DOS hadden zich rond het veld geschaard. In het begin leek het wel een spannende wedstrijd te worden. Nu kunnen we de verdeling van het spel in het veld eens zien, want er zijn bij onze club leden, die nog nooit een korfbalspel hebben zien spelen. Dat geeft ook niet, al doende leert men. De wedstrijd wordt vlot gespeeld. Wel is het vervelend dat de bal zo vaak in de sloot terecht komt.”

Het veld achter Café Oosting mag DOS in het vervolg blijven gebruiken.

1946 – 18 augustus

Omdat er deelgenomen gaat worden aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag) moeten er teams gemaakt worden. Hieronder zie je de twee teams die gemaakt worden. Er werd gespeeld in drie vakken. De A, M en V staan voor Aanvalsvak, Middenvak en Verdedigingsvak.  Aan het handschrift te zien is de opstelling waarschijnlijk gemaakt door Arend Pieter Buiten, misschien in overleg met voorzitter Hinkema, die ook als leider van de ploegen fungeert. Op zondag 25 augustus speelt men in deze samenstelling de eerste wedstrijden op de Grote Seriewedstrijden bij Leonidas te Noordwolde. Op zondag 1 september speelt men nog op de Seriewedstrijden van UDI in Havelte. De korfbalvereniging is nu echt een feit.

Opstelling ter voorbereiding op deelname aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag).

Één van de eerste foto’s van een DOS team genomen in 1947 op de series in Ruinerwold. Staand vlnr: Jacob Pol, Jan Lucas, Lucas Brommer, Hendrik Busscher, Hendrik Oort, Marten Drogt, Arend Pieter Buiten, Lute Broer. Zittend vlnr: Antje Baylé, Hillie Gerrits, Geesje Dol, Hennie Soeten, Jantje Santing, Albertje Timmerman.

—  Archief DOS’46 – Nico Buiten —

TOEN…1946

1946 – 22 mei

Oprichtingsvergadering K.V. D.O.S.

Van 1921 tot aan de Tweede Wereldoorlog was er al een korfbalvereniging in Nijeveen met de naam W.I.K. (Willen Is Kunnen). Na de oorlog wordt er in 1946 opnieuw een korfbalvereniging opgericht met de naam D.O.S. (Door Oefening Sterk). In de notulen van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. is staat het volgende geschreven.

Oprichtingsvergadering K.V. ,,D.O.S.” te Nijeveen op 22 mei ‘46

Door enkele heren werd het plan opgevat in Nijeveen een Korfbalver. op te richten. Zodoende werd op 22 mei een vergadering belegd, waar de voorstanders konden meehelpen om te komen tot het oprichten van een K.V.

De leiding van deze vergadering berustte bij den Heer Buiten. Deze heette allen een hartelijk welkom en hield een betoog over het nut van het korfballen. Na den Heer Buiten, kwam den Heer Hogenberg, voorzitter D.K.B. (Drentse Korfbal Bond) aan het woord, die enkele zeer belangrijke aanwijzingen deed, in het belang van de op te richten vereniging.

Na deze sprekers begon de vergadering. Met algemene stemmen werd besloten een vereniging op te richten. Alle aanwezigen gaven zich op als lid (16). Er werd een commissie van voorbereiding benoemd, die alles voor elkaar zal brengen. Wanneer dit gebeurd is, zal er een nieuwe vergadering worden belegd. Verder werd besloten een propaganda-wedstrijd te laten spelen.

De vergadering had den gehelen avond in beslag genomen, maar het doel was bereikt en deze gedachte kwam in mijn brein op:

 ,,Aan de slag met man en macht om Nijeveen in het sportleven te betrekken.”

Tekstdocumenten van de Oprichtingsvergadering korfbalvereniging D.O.S. (naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de initiatiefnemer Arend Pieter Buiten)

1946 – 12 juni

Op een vergadering waarbij 32 leden en belangstellenden aanwezig zijn, vertelt de voorbereidingscommissie dat er een bal gekomen is en dat de palen en kokers klaar zijn, maar dat de levering van de korven vertraging ondervindt. De propagandawedstrijd zal op 16 juni gespeeld worden door KIOS(Ruinerwold) en KIA(Koekange). Na veel discussie worden de trainingsavonden vastgesteld op woensdag- en vrijdagavond. Tevens wordt afgesproken dat de heren de velden klaarmaken en de dames de velden opruimen. De voorbereidingscommissie gaat dan over tot de bestuursverkiezing.

Gekozen worden: F. Hinkema (voorzitter), L. Broer, G. Schipper, A. Timmerman en J. Zantinge. A.P. Buiten zal fungeren als adviserend lid.

De reglementen worden vlot aangenomen, maar moeilijker is het clubkostuum. Men kiest voor een rode blouse en een zwarte broek/rok. Omdat rode stof op dat moment niet verkrijgbaar is wordt er voorlopig in het blauw gespeeld. Gezien het bonnensysteem moet iedereen er voorlopig zelf voor zorgen. Schoeisel is ook een groot probleem. Bonnen hiervoor en ook voor een bal worden aangevraagd.

1946 – 16 juni

De propagandawedstrijd KIA-KIOS wordt achter café Oosting gespeeld. In het notulenboek staat vermeld:

“De wedstrijd begon om 14.00 uur, de leden van DOS hadden zich rond het veld geschaard. In het begin leek het wel een spannende wedstrijd te worden. Nu kunnen we de verdeling van het spel in het veld eens zien, want er zijn bij onze club leden, die nog nooit een korfbalspel hebben zien spelen. Dat geeft ook niet, al doende leert men. De wedstrijd wordt vlot gespeeld. Wel is het vervelend dat de bal zo vaak in de sloot terecht komt.”

Het veld achter Café Oosting mag DOS in het vervolg blijven gebruiken.

1946 – 18 augustus

Omdat er deelgenomen gaat worden aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag) moeten er teams gemaakt worden. Hieronder zie je de twee teams die gemaakt worden. Er werd gespeeld in drie vakken. De A, M en V staan voor Aanvalsvak, Middenvak en Verdedigingsvak.  Aan het handschrift te zien is de opstelling waarschijnlijk gemaakt door Arend Pieter Buiten, misschien in overleg met voorzitter Hinkema, die ook als leider van de ploegen fungeert. Op zondag 25 augustus speelt men in deze samenstelling de eerste wedstrijden op de Grote Seriewedstrijden bij Leonidas te Noordwolde. Op zondag 1 september speelt men nog op de Seriewedstrijden van UDI in Havelte. De korfbalvereniging is nu echt een feit.

Opstelling ter voorbereiding op deelname aan seriewedstrijden (korfbaltoernooi op één dag).

Één van de eerste foto’s van een DOS team genomen in 1947 op de series in Ruinerwold. Staand vlnr: Jacob Pol, Jan Lucas, Lucas Brommer, Hendrik Busscher, Hendrik Oort, Marten Drogt, Arend Pieter Buiten, Lute Broer. Zittend vlnr: Antje Baylé, Hillie Gerrits, Geesje Dol, Hennie Soeten, Jantje Santing, Albertje Timmerman.

—  Archief DOS’46 – Nico Buiten —