Ledenvergadering: groen licht voor uitvoering renovatie veldaccommodatie DOS’46/VDK Groep

  • november 9, 2023

Op de algemene ledenvergadering van DOS’46/VDK Groep hebben de leden unaniem ingestemd met de plannen voor een renovatie van de huidige veldkantine. In een volle veldkantine werden de leden ingelicht over de opknapbeurt van alle kleedkamers, de bestuurskamer en sanitaire voorzieningen. Na het tellen van de stemmen bleek dat alle aanwezige leden positief stonden tegenover het project. Deze goedkeuring betekent dat de werkzaamheden binnenkort van start kunnen gaan! De leden mochten ook hun stem uitbrengen over de vraag of het bestuur verder onderzoek moet doen naar een mogelijke uitbouw voor een extra kleedkamer en verzorgingshok. Ook hierop werd door een grote meerderheid positief gereageerd.

Naast de renovatieplannen werden de leden geïnformeerd over de financiële afronding van het seizoen 2022-2023, de vernieuwde organisatiestructuur en de nieuwe functie van clubmanager. Voor de posities binnen het bestuur werden voorzitter Haralt Lucas en lid TC Harmen Tjeerdsma met luid applaus herkozen. Penningmeester Agnes Everts en algemeen bestuurslid Juul Loijenga hebben na zes jaar hun bestuursfuncties neergelegd en werden bedankt voor hun inzet en bewezen diensten. Hun opvolgers Ferdy Dik en Inge Vreeswijk werden formeel benoemd en verwelkomd.

Een vrolijk slotstuk van de vergadering was de huldiging van de jubilarissen: Esther Hulzebosch-Muller en Frank Meulenkamp (beide 25 jaar lid), Ineke Anema (40 jaar lid) en Geertje van der Linde (50 jaar lid) werden in het zonnetje gezet. Voorzitter Haralt Lucas kijkt terug op een geslaagde avond: “Van jong tot oud, van selectiespeler tot breedtekorfballer, zijn er leden die aanwezig zijn en meedenken. Erg mooi om te zien dat de betrokkenheid zo groot is.”