DOS’46/VDK Groep start werving voor clubmanager

  • oktober 8, 2023
DOS’46/VDK Groep heeft het voorrecht actief deel te mogen nemen aan het landelijke project ‘Versterken Topcompetities & Topclubs 2032’. Dit houdt onder meer in dat DOS’46/VDK Groep subsidie ontvangt voor het aanstellen van een (betaalde) clubmanager.

De clubmanager is voor de periode van een jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatorische gang van zaken voor wat betreft de (top)sportactiviteiten, het (mede) uitvoeren van het meerjarenplan topsport, het vinden en binden van een duurzame samenwerking met diverse partners en het tijdig voorbereiden van een vloeiende overdracht binnen de vereniging. Het betreft een functie – op zzp-basis – voor 20 uur per week.

“Dit is een mooie ontwikkeling, voor ons en de gehele korfbalsport”, zo stelt voorzitter Haralt Lucas. “Doel binnen dit landelijke project is het opdoen van ervaring met het inzetten van een betaalde clubmanager binnen een door vrijwilligers gedragen topkorfbalclub. Daar werken we als DOS’46/VDK Groep uiteraard graag aan mee.”

Teamsportproject

Het project ‘Versterken Topcompetities & Topclubs 2032’ is gestart als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord. De gezamenlijke ambitie van de betrokken stakeholders luidt: ‘Met sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media, de maatschappelijke waarde van topteamsportcompetities, topteamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten.’

Onlangs al kregen collega-Korfbal Leagueclubs in het kader van dit project de mogelijkheid om een commercieel manager (LDODK/Rinsma Modeplein) en technisch manager (Blauw-Wit) aan zich te binden.

Vacature komt 9 oktober online
DOS’46/VDK Groep wenst de clubmanager zo spoedig als mogelijk aan te stellen. De werving start maandag 9 oktober. De vacature wordt dan verspreid via de website en social mediakanalen van DOS’46/VDK Groep.