Agenda ALV 28 oktober

 • september 28, 2021

Agenda Ledenvergadering korfbalvereniging DOS’46

Donderdag 28 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: veldkantine DOS’46

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 26 mei 2021 (**)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Jaarverslag financieel 2020-2021 (*)
 6. Begroting 2021-2022 (*)
  • voorstel contributie
 7. Aanpassing statuten
 8. Informeren & Meenemen leden
  • Terugblik seizoen 2020-2021
  • Huidige stand van zaken – Speerpunten
  • Vooruitblik – Speerpunten
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*Deze bijlagen zijn vanaf 21 oktober 2021 op te vragen via secretaris@dos46.nl

N.B. Deze ALV wordt opgenomen en is later terug te kijken.