Algemene Ledenvergadering DOS’46

 • mei 25, 2021

Op woensdag 26 mei om 20.00 uur vindt de algemene ledenvergadering van DOS’46 plaats. Deze avond wordt vanwege de Corona maatregelen digitaal georganiseerd. We zijn blij dat we hiervoor de ondersteuning van Haas Film krijgen.

Aanmelding van leden kan hier. In de mailbevestiging worden de vergaderstukken, een link voor de livestream (YouTube) en de instructies voor het volgen van de ALV via deze livestream toegezonden. De livestream is alleen te volgen door mensen met de unieke link. Deel deze alleen met mensen die lid zijn van DOS’46.

Voor het stemmen over voorstellen (bestuur en financieel) wordt gebruik gemaakt van MentiMeter. Om een mening kenbaar te maken, ga je (idealiter op een ander apparaat – smartphone) naar www.menti.com en voer je de code in die tijdens de livestream in beeld verschijnt.

Mail alle vragen die je hebt voor de rondvraag, voordat de livestream begint, naar secretaris@dos46.nl.

Mocht je tijdens de vergadering toch vragen hebben, dan kunnen deze worden achtergelaten in de chat van YouTube, waarna ze op het meest geschikte moment in de vergadering worden behandeld. Let op: om te kunnen chatten bij de stream, dien je ingelogd te zijn op YouTube. Een Google-account (…@gmail.com) is dus vereist.

 

Woensdag 26 mei 2021
Aanvang 20.00 uur
Livestream

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen notulen ledenvergadering 2 juli 2020 (*)
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Bestuursverkiezing:
  • Het bestuur draagt Nicolle Jacobs voor als Bestuurslid Algemene Zaken
  • Het bestuur draagt Marcel Pot voor als Bestuurslid Sponsoring
   Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden via secretaris@dos46.nl. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf stemgerechtigde leden.
 • Jaarverslag financieel 2019-2020 (*)
 • Eventueel pauze
 • Informeren & Meenemen leden
  • Terugblik afgelopen seizoen 2020-2021
  • Huidige stand van zaken
  • Vooruitblik – Speerpunten
 • Rondvraag
 • Sluiting

*Deze bijlagen zijn vanaf 19 mei 2021 op te vragen via secretaris@dos46.nl