Spelregelwijzigingen c.q. afschaffingen vanuit de IKF

  • september 2, 2020

Vanuit de IKF is deze zomer besloten om een aantal spelregels te wijzigen c.q. af te schaffen. Ook zal de tekst in het spelregelboekje wat helderder worden opgeschreven.
De hoofdlijnen zijn wel duidelijk, lees ze goed door en doe er je voordeel mee.

Waar het gaat om?

  • Vanaf nu neemt iedereen zijn ‘zelfverdiende’ strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.
  • De regel over ‘voetbal’ geldt alleen nog als het bewust gebeurt. Dus geen gedoe meer over “was het nu boven de knie of eronder” en als je de bal per ongeluk op je been of voet krijgt, gewoon doorspelen. Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft door de scheidsrechter.
  • ‘Steunen’ of ‘vallend de bal bemachtigen’: er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De bal met de vuist raken mag dus nu, maar dat zal ongetwijfeld beperkt blijven tot die incidentele keer dat dat eens gebeurt, want de regels over ‘gevaarlijk spel’, zijn niet veranderd.
  • Onnodig het spel ophouden kan tijdens de hele wedstrijd bestraft worden. Dat is meer iets voor de hoogste regionen van de competities, want kinderen houden zich daar zelden mee bezig, maar als de opdracht aan de spelers dus zichtbaar is als ‘rekken en erbij blijven’, dan kan de scheidsrechter daar wat aan doen.
  • De ‘opgooibal’ is afgeschaft. We moeten de correcte vertaling nog even afwachten voor wat het alternatief kan zijn.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.