Agenda ALV maandag 28 oktober

  • oktober 4, 2019

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

Op maandag 28 oktober 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van DOS’46 plaatsvinden in de veldkantine. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

1) Opening

2) Vaststellen notulen ledenvergadering 27 mei 2019 (*)

3) Ingekomen stukken en mededelingen

4) Jaarverslag, inhoudelijk en financieel 2018-2019 (*)

5) Update verenigingsplan 2019-2021

6) Huldigingen jubilarissen

7) Rondvraag

8) Sluiting

 

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 21 oktober 2019 op te vragen via secretaris@dos46.nl