Korfbalpalen geplaatst op basisscholen in Meppel en Nijeveen vanuit aanjaagbudget

  • januari 13, 2019

Korfbalvereniging DOS’46 wil, in samenwerking met de Gemeente Meppel en de basisscholen die zich bevinden binnen de gemeente, jong en oud meer laten bewegen. Hiervoor is een aanvraag en uiteindelijk ook een toekenning geweest vanuit het aanjaagbudget Gemeente Meppel 2018. Vanuit dit budget is bedacht om vandalismebestendige korfbalpalen te plaatsen op diverse schoolpleinen. Na een inventarisatie hebben elf scholen aangegeven graag gebruik te willen maken van dit aanbod. Op 8 en 9 januari zijn de eerste zes ‘hufterproof’ korfbalpalen geplaatst en zijn er ook ballen geleverd aan de scholen. De overige scholen volgen in maart van dit jaar.

Bestuurslid Sjoerd van Dijk: “Het doel van de aanvraag is om kinderen kennis te laten maken met korfbal, maar ook in het grotere geheel aan het sporten te krijgen. We willen door middel van het plaatsen van ‘hufterproof’ korfbalpalen de stap naar actieve sportbeoefening verkleinen. In de leeftijdsgroep van 5 tot 10 jaar wordt het wel of niet gaan sporten en een eventuele sportkeuze bepaald. Hoe mooi is het dan om, met behulp van deze korfbalpalen, de kinderen op een laagdrempelige manier met sport in aanraking te laten komen, en dan met korfbal in het bijzonder.”

Het plan draagt ook bij aan een hogere sport- en beweegparticipatie van de Gemeente Meppel conform het gemeentelijk beleid op het gebied van Sport en Spel. Onder de naam ‘Korf4Meppel’ wordt dit project begeleid door Kelvin Borrink en Sjoerd van Dijk vanuit DOS’46. De doelgroepen die worden bereikt met dit project stemmen overeen met het beleid van de gemeente dat zich o.a. richt een ‘Vitale Maatschappij’. Daarbij is de algemene doelstelling: “Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meppel de kans bieden deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten”

Projectbegeleider Kelvin Borrink: “Door de plaatsing van ‘hufterproof’ korfbalpalen op het schoolplein geven wij kinderen de mogelijkheid om in de pauzes en zo mogelijk ook na schooltijd zich sportief te ontspannen. Het kan tevens de drempel naar een sportbeoefening verlagen. Daarbij worden twee korfballen geleverd aan de basisschool waar de paal wordt geplaatst.”