Vergunning voor luchthal is rond

  • juni 14, 2018

Het had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar de vergunning voor een luchthal op de door DOS’46 gewenste locatie, is rond. Lees snel verder, Hidde van der Wal vertelt het laatste nieuws.

 

Beste Dossers,

Het is al weer een tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen als bestuur van de Stichting Airdome Nijeveen (SAN). Dat komt omdat wij in afwachting waren van de afronding van de procedure bij de gemeente Meppel over de vergunning om een luchthal te mogen plaatsen op de door ons voorgestelde locatie: een van de kunstgrasvelden van DOS’46.

Het had meer voeten in de aarde en heeft meer tijd gekost dan wij vooraf optimistisch hadden gedacht. En zonder vergunning kunnen we niet verder. Deze eerste stap is nu gezet. De vergunning is verleend. Nu de tweede stap. Als voorwaarde voor de garantiestelling door de gemeente Meppel, die wij weer nodig hebben voor het aantrekken van financiële middelen, heeft de gemeente ons gevraagd onze business case te laten beoordelen door de Stichting Waarborgfonds Sport.

Deze beoordeling loopt op dit moment en bevindt zich in de afrondende fase met een, naar wij verwachten, positief oordeel. Dit is een kwestie van een paar weken, zo is onze inschatting. Dan komt de derde stap. Het verkrijgen van de garantiestelling van de gemeente Meppel. Dat is weer een formele stap die de gemeente moeten nemen. Op basis van informele contacten zijn wij, als de Stichting Waarborgfonds Sport positief oordeelt, optimistisch gestemd over het verkrijgen van de garantiestelling. Het is echter wel een formele procedure die moet worden doorlopen. Wij hebben geen invloed, noch op de snelheid noch op de uitkomst daarvan.

Zo’n garantiestelling is een volgende essentiële stap op weg naar het realiseren van de luchthal. Immers, deze stelt ons in staat om aan financiers een financiersvoorstel met een zeer laag risico aan te kunnen bieden, wat zich weer vertaalt in lage rente en gunstige(re) voorwaarden. Bovendien, wij zijn van plan om obligaties aan te bieden aan geïnteresseerden. Ook zo’n obligatie kent met een garantiestelling van de gemeente feitelijk geen risico en dat kan interessant zijn voor de financier.

Samenvattend, het bestuur van de SAN is achter de schermen volop bezig met alle ‘formele’ zaken die eerst moeten worden geregeld, alvorens kan worden gestart met de fondsenwerving. Zo gauw de door ons gewenste garantiestelling van de gemeente Meppel is verkregen, gaan we ‘los’: de vierde stap.

Wanneer dat zal zijn, weten we op dit moment niet. We doen ons uiterste best om één en ander te bespoedigen, maar zijn ook afhankelijk van andere partijen die hun rol terecht moeten spelen. Tot die tijd, als u geïnteresseerd bent in de hal of u wilt weten hoe het zit met eventuele financiële bijdrage, aarzel niet, neem contact op met één van de bestuursleden van de SAN.

 

Wij vertellen u er graag meer over.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de SAN,

Hidde van der Wal