ALV Woensdag 18 april 2018, 20:00 uur veldkantine

  • april 16, 2018

Op woensdag 18 april aanstaande vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Deze begint om 20:00 uur in de veldkantine. Onderstaand de agenda:

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

Woensdag 18 april 2018                              Aanvang 20.00 uur                         Veldkantine

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 6 november 2017 (*)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Bestuursverkiezing

–          Het bestuur draagt Frank Meulenkamp voor om te benoemen tot voorzitter.

–          Het bestuur draagt Henri Bouwknegt voor als bestuurslid met als aandachtsgebied breedte (senioren en jeugd)

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden via secretaris@dos46.nl.  De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf stemgerechtigde leden.

  1. Financiën – prognose huidig seizoen en doorkijk naar komend seizoen
  2. Voortgang realiseren ambitie DOS’46  (*)
  3. Voortgang Airdome Nijeveen (blaashal)
  4. Rondvraag
  5. Sluiting