In memoriam: Uilke Haanstra (ere-lid)

  • februari 23, 2018

Op de respectabele leeftijd van 86 jaar is afgelopen dinsdag, 20 februari, ons erelid Uilke Haanstra overleden. Sinds zijn kinderen begin zeventiger jaren bij DOS’46 gingen korfballen was hij betrokken bij onze vereniging en zelf ook lid van de vereniging. Hij was gepast trots dat zijn beide dochters in de A-selectie speelden, maar bleef ook daarna nog vele jaren de wedstrijden van het eerste bezoeken. Toen de gezondheid dat niet meer toeliet om wedstrijden te bezoeken bleef hij wel de vereniging op de voet volgen. Het speelschema van de A-selectie had hij tot op het laatst scherp op het netvlies, maar de heer Haanstra bleef ook op de hoogte van de andere ontwikkelingen waar DOS’46 mee bezig was. Binnen DOS’46 heeft hij veel functies gehad waaronder lid van de jeugdcommissie, leider van de kampweek, vicevoorzitter en voorzitter, hij kende de vereniging van binnen en buiten. Genoten heeft hij van de reünie van de Kampweek ter ere van het 50-jarig bestaan afgelopen oktober. Met zijn scherpe (financiële) blik en visie heeft hij een goede en zinvolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging, vaak werd zijn advies gevraagd. Voor zijn inzet is hij in 1989 gewaardeerd met het erelidmaatschap van DOS’46. Hij was trots op de vereniging. Trots was Uilke Haanstra ook bij de opening van de sporthal, maar wel enigszins overrompeld toen bleek dat het de bedoeling was dat hij naast toenmalig Koningin Beatrix moet plaatsnemen.

Uilke Haanstra blijven wij herinneren als een tot op het laatst sterk betrokken DOSser die veel voor de vereniging heeft betekend.

Wij wensen mevrouw Haanstra en de familie veel sterkte toe.

Ter nagedachtenis aan Uilke Haanstra wordt zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd van DOS’46 1 één minuut stilte in acht genomen.