Toekenning bijdrage aanjaagbudget & dorpsregeling 2017 ‘Multifunctionele veldaccommodatie DOS’46’

  • juni 30, 2017

Als bestuur zijn wij verheugd met het besluit van het College B&W van de Gemeente Meppel dat zij het advies van de aanjaagcommissie hebben overgenomen en een bijdrage van € 30.000,- aan onze vereniging hebben toegekend! Deze aanvraag voor een bijdrage uit het budget maatschappelijke initiatieven voor het jaar 2017 had als onderwerp ‘Multifunctioneel gebruik van vastgoed’ en ‘Betrokken samenleving’. Wij hebben deze onderwerpen toegepast op onze veldaccommodatie om deze flink onder handen te nemen. Naast een bijdrage vanuit het budget maatschappelijke initiatieven van € 15.000,- wordt er eenzelfde bedrag van € 15.000 euro toegekend vanuit de Provinciale Regeling Dorpsinitiatieven.

In het advies van de aanjaagcommissie wordt aangegeven dat DOS’46 een belangrijke bijdrage levert aan het in beweging krijgen van de jeugd. Daarnaast door het presteren op landelijk niveau, levert DOS’46 een enorme bijdrage aan het op de kaart zetten van Meppel. “DOS’46 levert in dat opzicht ook een belangrijke bijdrage aan het vitaal houden van Nijeveen en creëert een betrokken samenleving”.

Nadat enkele randvoorwaarden zijn afgestemd, zal het bestuur het plan concreet verder gaan vormgeven in samenspraak met iedereen die betrokken is bij dit project. In grote lijnen zal dit zijn het professionaliseren en opknappen van de veldaccommodatie qua energie- en isolerende maatregelen, vernieuwing van het dak en verdere uitstraling van de veldkantine. Hierover volgt dus later meer en zal duidelijk worden hoe en wanneer het plan in gang kan worden gezet, maar deze bijdrage levert in ieder geval een enorme stimulans voor onze veldaccommodatie!