Uitnodiging extra ALV

  • mei 25, 2017

UITNODIGING extra Algemene Ledenvergadering KV DOS’46

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2017 om 20.00 uur in de veldkantine.

Aan              : de leden

Onderwerp     : trainingshal voor het zaalseizoen

Wanneer        : 15 juni 2017 om 20.00 uur

Locatie         : veldkantine

 

Ter toelichting

Al sinds jaar en dag kampen we met te weinig trainingsuren en faciliteiten om aan onze doelstelling zoals opgenomen in ons verenigingsplan te voldoen:

 

KORFBAL VOOR IEDEREEN

Iedere speler korfbalt met plezier, op eigen niveau en krijgt voldoende aandacht.

Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan.

Een veilige en sportieve omgeving en waardering voor elkaar.

We letten op elkaar en spreken elkaar aan op ongewenst en onsportief gedrag.

Dit betreft tevens een positieve houding ten aanzien van officials van wedstrijden en wederzijds respect.

Voor elk team is er voldoende trainingstijd en de mogelijkheid om in wedstrijdverband korfbal te beoefenen wat past bij het ambitieniveau.

Een werkgroep bestaande uit Bert Bayle, Hidde van der Wal, Peter Miedema, Marc Jan van der Linde, Jan Harm Kroes en Agnes Everts heeft de mogelijkheden op een rij gezet voor het realiseren van onze ambitie ten aanzien van voldoende trainingstijd voor ieder team. Het advies van de werkgroep is om een trainingshal te plaatsen over het tweede kunstgrasveld in de periode van de zaaltrainingen. Hier kunnen dan de teams van Dos’46 trainen, maar de hal kan ook beschikbaar komen voor andere (sport)verenigingen.

Het voorgaande vereist een gedegen (financierings)plan voor aanschaf en exploitatie. Dat plan is uitgewerkt door de werkgroep en willen we in deze ingelaste ALV aan jullie als leden voorleggen. Uiterlijk een week voor de ALV wordt het voorstel, het zgn. informatiememorandum, aan jullie beschikbaar gesteld. Een ieder heeft hiermee voldoende tijd om het door te nemen.

Ons streven is het akkoord op te halen van de leden om de uitvoering van het plan in gang te kunnen zetten met als ultiem doel een trainingshal voor komend zaalseizoen!

Mocht iemand, om wat voor reden dan ook, bezwaar hebben tegen de relatief korte periode van uitnodigen en het moment van de ALV, dan word je verzocht dit per ommegaande te melden via secretaris@dos46.nl

Graag tot ziens op 15 juni!

Namens het bestuur

Henk Jonker