Algemene Ledenvergadering op 13 maart

  • januari 31, 2017

Op maandag 13 maart a.s. is er een ingelaste Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de veldkantine. De agendapunten tref je hieronder:

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 31 oktober 2016 (*)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuurssamenstelling.

Tussentijds aftredend is Ronnette Keizer (i.v.m. andere samenstelling taakgebieden). Het bestuur draagt voor als bestuursleden: Agnes Everts (taakgebied marketing en communicatie) en Juul Loijenga (taakgebied secretaris)

5. Ambitie DOS’46 – vervolgstappen vanuit brainstormavond

6. Concept raamwerk arbitrage

7.Rondvraag

8. Sluiting

 (*) Deze bijlagen zijn vanaf 26 februari 2017 op te vragen via secretaris@dos46.nl