Businessclub DOS’46 verwelkomt ook EvertsBekman

  • oktober 9, 2016

EvertsBekman Incasso & Deurwaarders

Na eerder deze week al een nieuw BC-lid te hebben geïntroduceerd, verwelkomt de businessclub van DOS’46 ook EvertsBekman Incasso & Deurwaarders.

EvertsBekman Incasso & Deurwaarders richt zich met name op ondernemers in het MKB segment. ‘Wij onderscheiden ons door onze korte lijnen en persoonlijke aanpak. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de deurwaarder met de ondernemer/opdrachtgever aan tafel zit om de incassoproblemen te bespreken, maar dat hij/zij ook degene is die de opdracht behandelt en vervolgens terugkoppeling geeft over de incasseerbaarheid van de vordering en adviseert over eventuele vervolgstappen. Wij zetten onze diensten in om duidelijkheid te verschaffen over de reden van non-betaling: kan of wil uw klant niet betalen? Persoonlijk contact, (juridische) kennis van zaken en goede communicatie maken dat wij de vorderingen met name incasseren in de incassofase (zonder het voeren van een gerechtelijke procedure). Hierdoor
reduceert het kostenrisico en beschikt u sneller over het geld waarop u recht heeft!’

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: www.evertsbekman.nl