Kunstgrasvelden DOS’46 zijn met zand ingestrooid

  • oktober 7, 2016

In de media is momenteel veel aandacht voor kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels. Er zou onvoldoende onderzoek gedaan zijn naar de gezondheidsrisico’s van deze rubberkorrels op de kunstgrasvelden. De kunstgrasvelden van DOS’46 zijn niet met rubberkorrels ingestrooid, maar met zand. Daardoor staan de kunstgrasvelden van DOS niet ter discussie. De meeste korfbalverenigingen (90 tot 95%) hebben, net als DOS’46, kunstgrasvelden die met zand zijn ingestrooid.

Door het KNKV is op 7 oktober de volgende reactie gegeven op het gebruik van  rubberkorrels op kunstgrasvelden:

“De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van woensdag 5 oktober jl. heeft veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor jouw korfbalvereniging?

In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen voor de gezondheid onderzocht door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de gezondheid van de sporters. In het verleden is door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken.

Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter zo ‘n 5 tot 10% van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig vervolgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de toekomst op een gezonde en veilige manier kan korfballen.”

Bestuur DOS’46