Update algemene ledenvergadering!

  • mei 26, 2016

Aan de leden van DOS’46,

Het bestuur is genoodzaakt om aangekondigde algemene ledenvergadering van donderdagavond 2 juni aanstaande, uit te stellen tot een later moment.
Op basis van de door de commissies aangeleverde informatie en de de bestuursvisie is het niet gelukt om tijdig tot een definitieve eindversie van het verenigingsplan te komen voor komend seizoen.
Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum worden jullie daar via de reguliere kanalen over geïnformeerd.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met het bestuur.