VAN HET BESTUUR

  • december 8, 2015

Vertrek bestuurslid Bert Baylé – Bestuurswisseling taakgebied financiën – Gezocht bestuurslid algemene zaken – Secretaris zoekt versterking

Vertrek bestuurslid Bert Baylé
Na bijna zeven jaar bestuurslid te zijn geweest heeft Bert Baylé aangegeven per 1 januari te stoppen met het bestuurswerk binnen de vereniging. De opdracht waar het bestuur voor staat in combinatie met privé en werk geeft een dermate grote belasting dat Bert besloten heeft zich terug te trekken. Per 1 december heeft Bert zijn bestuurstaken neergelegd en de maand december wordt gebruikt voor de overdracht van zijn werkzaamheden. Wij willen vanuit het bestuur Bert bedanken voor zijn tomeloze inzet binnen het bestuur. Bert is niet uit beeld en blijft zich met andere activiteiten inzetten voor de vereniging. Met het vertrek van Bert Baylé komt ook zijn kandidaatstelling voorzitter te vervallen. Daarmee blijft op dit moment één kandidaat, Henk Jonker, over en daarmee wordt ook door de vertrouwenscommissie het gesprek gevoerd. De vertrouwenscommissie komt in de loop van december met een advies aan het bestuur ten aanzien van de invulling van het voorzitterschap.

Bestuurswisseling taakgebied financiën
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het voor ons bestuurslid financiën Jeroen Anema lastig is om de functie van penningmeester goed in te vullen. Vooral wonen en werken in Amsterdam is hierin de bottelnek. Frank Meulenkamp wil deze taak overnemen. Vanuit zijn rol als lid van de financiële controle commissie is hij bekend met de financiële kant van de vereniging, daarnaast brengt hij vanuit zijn werk als financieel organisatieadviseur ook de nodige kennis en kunde mee. En als actief spelend lid bij de midweek weet hij ook wat korfbal is en kent hij de vereniging al jaren. Tijdens de ingelaste ALV eind januari (nadere informatie volgt later) willen wij Frank formeel laten toetreden als bestuurslid Financiën.

Gezocht bestuurslid algemene zaken
Tijdens de laatste ALV zijn Ron Raterman en Coby van Lune in functie herkozen. Ten aanzien van de bestuursfunctie algemene zaken van Coby zijn wij echter wel op zoek naar een nieuw bestuurslid die de komende maanden deze bestuurstaak wil overnemen, zodat Coby zich kan richten op vervanging van het kunstgrasveld. Na afronding daarvan zal Coby uit het bestuur gaan. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een bestuurslid algemene zaken die de aandachtsgebieden heeft Kantinecommissie, Activiteitencommissie, Werkgroep Onderhoud en vastgoed. Is je interesse gewekt of ken je iemand die hiervoor geschikt is neem dan contact op met het bestuur.

Secretaris zoekt versterking
Vanwege gezondheidsproblemen is secretaris Liesbeth van der Vegt al geruime tijd niet in staat om fysiek bij vergaderingen en bijeenkomsten te zijn. Omdat deze situatie vooralsnog niet veranderd en de fysieke secretariaatsondersteuning wel nodig is zoekt Liesbeth versterking op het secretariaat. Het gaat concreet om de activiteiten verslaglegging van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, op poten zetten van het vrijwilligersoverzicht en actualisatie van het ledenbestand. Lijkt het je leuk en interessant om dit te gaan doen of heb je een suggestie voor iemand, neem dan contact op met Liesbeth hierover (e-mail: secretaris@dos46.nl / telefoon: 0522 491 589).