Contributie

  • november 7, 2015

In de algemene ledenvergadering van 29 oktober j.l. zijn een aantal voorgestelde wijzigingen omtrent contributie behandeld en akkoord bevonden. Concreet betekent het dat per 1 november 2015:

– de contributie wordt verhoogd met circa 3%, conform de inflatiecorrectie;

– contributie bij vooruitbetaling per kwartaal wordt geïnd en niet meer per maand. Dit geldt niet voor donateurs, dat blijft jaarlijkse inning.

– type lidmaatschap ‘Gezinsabonnement’ wordt geschrapt;

– type lidmaatschap ‘Trainingslid – jeugd’ en ‘Recreant – senior’ worden toegevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van der Vegt

secretaris