Ledenvergadering op donderdag 29 oktober

  • oktober 26, 2015

DOS’46 houdt op donderdag 29 oktober de algemene ledenvergadering in de veldkantine. De aanvang is om 20.00 uur. De volledige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 25 juni 2015

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2014-2015

Toelichting op zowel het inhoudelijk als financieel jaarverslag (*)

Aan de leden wordt verzocht akkoord te geven op de jaarrekening.

5. Statuten

Toelichting op de voorgenomen wijzigingen van de statuten (*)

Aan de leden wordt verzocht akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

6. Bestuursontwikkelingen

7. Vervanging kunstgrasveld

  • Stand van zaken voorbereiding
  • Planning uitvoering en aanleg inclusief toelichting zelfredzaamheid
  • De leden wordt verzocht een akkoord te geven op de uitvoering

8. Rondvraag

9. Sluiting

(*) Deze bijlagen zijn vanaf 22 oktober op te vragen via secretaris@dos46.nl