Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  • januari 1, 2015

Iedere vrijwilliger ouder dan 16 jaar binnen DOS’46 die actief is met jeugdleden c.q. actief is met jeugdactiviteiten, dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Het gaat om onder anderen trainers, coaches, teambegeleiders, teamverzorgers, coördinatoren, jeugdcommissie/commissie KID, scheidsrechters, creacommissie, begeleiders van clinics (in- en extern), penningmeesters en leiding van de kampweek.

Vanaf 1 januari 2015 kan een VOG gratis aangevraagd worden via de vereniging. Hiervoor dien je jouw geboortedatum te mailen aan secretaris@dos46.nl. Vervolgens wordt de aanvraag verder in gang gezet. Je hoeft de VOG dus niet meer te betalen en te declareren, dit is komen te vervallen. De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd via de vereniging. De VOG ontvang je vervolgens per post. Dit originele exemplaar dien je in te leveren bij de secretaris van DOS’46 – Dorpsstraat 55 in Nijeveen.

Contactpersoon VOG binnen DOS’46: Liesbeth van der Vegt (secretaris) via secretaris@dos46.nl

www.nocnsf.nl/vog