Terugblik ALV

  • november 22, 2014

Een goed gevulde agenda en een goed gevulde veldkantine tijdens de Algemene Ledenvergadering. Terugkijken én vooruitkijken stond centraal deze avond. Terugkijken, zowel inhoudelijk als financieel, over het seizoen 2013-2014 en vooruitkijken naar de stip op de horizon.

 

Terugblik seizoen 2013-2014

Zowel het bestuur als de commissies hebben veel gedaan, dit is ook duidelijk te zien in de gedane verslaglegging, er gebeurt veel in de vereniging. Als rode draad door de terugblik loopt wel dat het tekort aan voldoende commissieleden en vrijwilligers nadrukkelijk aandacht moet gaan krijgen. Zonder deze inzet kan een vereniging als DOS’46 niet functioneren.

Financieel gezien was het, zoals bekend, een zwaar jaar. In het seizoen zijn er al diverse aanpassingen gedaan, het heeft echter niet mogen baten om in de buurt te komen van een positief resultaat. Dit betekent dat er nog nadrukkelijker gekeken gaat worden waar geld bespaard of verdiend kan worden en dat bijvoorbeeld declaraties alleen mogelijk zijn als daarvoor goedkeuring is van de commissievoorzitter of aan het taakgebied gekoppelde bestuurder.

 

Vooruitkijken

Toewerken naar de stip op de horizon, werken aan de nieuwe organisatiestructuur, de noodzaak van het vormgeven en uitvoeren van vrijwilligersbeleid en binden aan de vereniging zijn belangrijke punten bij het vooruitkijken. Hoe werken we toe naar onze stip, wat is daar voor nodig, welke keuzes maak je daarin en wat is realistisch. Vraagstukken waarmee het bestuur aan de gang is en vooral ook blijft. Via onder andere het Weekbericht als een vernieuwde Wegwijzer wordt dit verder gecommuniceerd.

 

In actie voor vervanging kunstgrasveld

De leden hebben het fiat gegeven om aan de slag te gaan om de financiën rond te krijgen om het huidige kunstgrasveld te vervangen. Niet een eenvoudige klus, maar het moet mogelijk zijn om medio volgend jaar de financiering rond te hebben om daarna ook daadwerkelijk het veld te gaan aanleggen. Een nieuw te vormen werkgroep gaat hiermee aan de slag, DOS’46 in actie!

 

Aftredend bestuurslid

Geke Hofstra heeft aangegeven zich niet voor een nieuwe periode beschikbaar te stellen als bestuurslid. Wij willen Geke nogmaals bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren voor de jeugd- en breedtesport.

 

Lid van verdienste

Jenny Katoele is met luid applaus benoemd tot Lid van Verdienste, vanwege de inzet die zij al vele jaren heeft voor onder andere de jeugd als ook het wedstrijdsecretariaat.

 

Namens het bestuur,

Liesbeth van der Vegt

secretaris