Algemene ledenvergadering 20 november a.s.

  • oktober 21, 2014

Het bestuur van DOS’46 nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 20 november aanstaande, aanvang 20.30 uur. Plaats van handeling: veldkantine.

In verband met de pepernotenactie op die avond starten wij een half uur later dan gebruikelijk.

De agenda wordt te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

De bijbehorende stukken zijn vanaf 13 november op te vragen via secretaris@dos46.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Liesbeth van der Vegt

Secretaris KV DOS’46