Halcommissie zoekt versterking!

  • oktober 17, 2014

De halcommissie is dringend op zoek naar nieuwe commissieleden. Aangezien een aantal commissieleden is gestopt, zijn nieuwe enthousiaste mensen onontbeerlijk om de activiteiten die deze commissie doet te kunnen blijven uitvoeren. De huidige bezetting is te klein om de activiteiten uit te kunnen voeren. 

Wat doet de halcommissie?
Gedurende het zaalseizoen (circa van november tot en met maart) houdt de halcommissie toezicht op de algemene gang van zaken bij de wedstrijden die gespeeld worden in sporthal De Eendracht. Dit betekent concreet: uitleg aan de personen die het scorebord bedienen, toezicht houden op de aanvangstijden van de wedstrijden en het wegwijs maken van bezoekende teams. Daarnaast verzorgt de halcommissie ook de uitgifte van de halkaarten (seizoenskaarten).

Tijdens alle wedstrijden is een lid van de commissie aanwezig, die hierbij wordt bijgestaan door een aantal – ingeroosterde – leden. Zonder voldoende bezetting van de halcommissie kunnen bovenstaande zaken niet uitgevoerd worden.

Hoe meer commissieleden, hoe minder belasting voor een ieder. Vele handen maken licht werk.

Is je interesse gewekt neem dan contact op met Bert Baylé (bertbayle@dos46.nl of 0522-492563 & 0627377202)