Alcoholgebruik

  • augustus 29, 2014

Geen 18? Geen alcohol!

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station).

In de kantines van zowel de sporthal als het veld wordt alcohol verkocht. Als vereniging weten wij hier aardig goed mee om te gaan. We merken echter dat de maatschappelijke ontwikkelingen ook aan DOS’46 niet voorbij gaan. Steeds meer jongeren nuttigen alcohol.

Als DOS’46 hanteren wij de regel:
‘Geen alcohol nuttigen in onze accommodaties als je nog geen 18 bent, of voor, tijdens of na evenementen waar je namens DOS’46 aanwezig bent.’

Deze regel willen wij zo goed mogelijk naleven, maar het blijkt dat jongeren beneden de 18 jaar wel proberen om bij ons alcohol te kopen en te nuttigen. En als het kopen niet zelf lukt, dan wordt vaak iemand van 18+ ingeschakeld. Zeker bij drukte is het voor de barmedewerkers ondoenlijk om hierop te controleren.

De regels
Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.
• Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwak alcoholische drank en sterke drank.
• Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes, dit geldt ook in sportkantines.
• Jongeren onder de 18 jaar lopen het risico op een taakstraf of een boete als je met drank wordt betrapt op een openbare plek. Sinds 1 januari 2014 is deze boete € 45 als je tussen de 12 en 16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar, dan is de boete € 90.
• Sportkantines die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar kunnen ook een boete krijgen.
Deze boete bedraagt € 1360. Verkoopt de sportkantine vaker alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan kan de burgemeester een vergunning schorsen.

De praktijk bij DOS’46
De kantinemedewerker moet volgens de wet vaststellen of iemand 18 jaar is. Alleen als onmiskenbaar is dat de koper oud genoeg is, kan van leeftijdscontrole worden afgezien. Een goede graadmeter kan zijn het team en daarmee de leeftijdsindeling. Bij leeftijdsvaststelling moet de jongere op verzoek van de kantinemedewerker een legitimatiebewijs laten zien (paspoort, rijbewijs, OV-studentenkaart, bromfietscertificaat). Als de jongere geen geldig document kan overleggen en de kantinemedewerker niet zeker is over de leeftijd, mag geen alcohol aan de jongere worden verkocht.
Let wel: het gaat er ook om voor wie de alcoholhoudende drank is bestemd. Als iemand boven de 18 jaar alcohol koopt die bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar dan dient dat geweigerd te worden.
• Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen anders dan in de kantine of op het terras, dus niet in bijvoorbeeld de kleedkamer.
• Kantinemedewerkers drinken tijdens hun kantinedienst geen alcohol.
• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn uit den boze.

DOS’46 doet een beroep op iedereen om deze regels na te leven en hierop toe te zien!

De sancties
Ben je jonger dan 18 jaar en gebruik je alcohol in één van onze accommodaties of gebruik je alcohol voor, tijdens of na een evenement waarbij je namens DOS’46 aanwezig bent, dan loop je grote kans om geschorst te worden. Bij herhaling kan royement volgen. Dit geldt tevens voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en alcohol geven aan jongeren onder de 18 jaar.
Krijgt DOS’46 als gevolg van een overtreding een boete opgelegd, dan wordt deze boete doorberekend aan diegene die de overtreding heeft gemaakt.