Faillissement Engeldot

  • juli 14, 2014

Faillissement Engeldot – sponsor van DOS’46

Op 3 juli 2014 heeft de rechtbank Noord-Nederland het faillissement uitgesproken van Engeldot Technische Groothandel B.V. te Hoogeveen. Engeldot heeft zich enkele jaren geleden verbonden aan onze vereniging als sponsor en het huidige sponsorcontract zou nog enkele seizoenen voortduren. Het faillissement van Engeldot betekent een financiële tegenvaller voor DOS’46. Momenteel wordt gekeken welke passende maatregelen genomen dienen te worden.

De leden c.q. de ouders van spelende leden zijn per mail op 11 juli hierover geïnformeerd.

Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan verzoeken wij u om een mail hierover te sturen aan secretaris@dos46.nl.

 

Namens het bestuur van KV DOS’46 – Bert Baylé (interim voorzitter)