Terugblik bijeenkomst veldaccommodatie

  • mei 25, 2014

Op dinsdagavond 20 mei heeft de onderzoeksprojectgroep de 21 aanwezige leden in de veldkantine geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van het onderzoek van de huidige locatie en de locatie tegenover de Eendracht.Na de pauze is onder leiding van Harmen Tjeerdsma een overlegsessie georganiseerd waarbij de aanwezige leden in drie groepen zijn verdeeld en aan hen is gevraagd de tips (=aanbevelingen) en tops (=sterktes) van de huidige en eendracht locatie te geven.

Tevens zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om mee te denken over een (derde) alternatieve locatie. De onderzoeksprojectgroep gaat met deze waardevolle tips en tops aan de slag. Heeft u nog tips en tops voor ons, laat het ons weten: cobyvanlune@dos46.nl

Aanleiding
De onderzoeksproject is geformeerd omdat de pachtovereenkomst van de ondergrond op 13 oktober 2012 verliep. Ook is het kunstgrasveld op de huidige locatie aan vervanging toe is. Verder is de bouwkundige staat van het kantine en kleedkamer- gebouw zodanig verslechterd dat hier aanzienlijk in geïnvesteerd dient te worden. DOS’46 is in de gelegenheid om een perceel tegenover de huidige locatie ‘De Eendracht’ over te nemen. Naar beide locaties is onderzoek gedaan aan de hand van de gegeven input van de leden zal de onderzoekgroep een verdiepingsslag maken. Tijdens de ledenvergadering van 26 juni zal er een presentatie gegeven worden.

Vriendelijke groet,

Bastiaan Nijmeijer, Koen Pit, Liesbeth van der Vegt, Edwin de Wekker, Jacko Meijer, Jelle Anema, Henk Anne Timmer en Coby van Lune