Kantinecommissie zoekt vrijwilligers!

  • mei 25, 2014

Beste leden, ouders van jeugdleden en andere geïnteresseerden van DOS’46,

Een aantal jaren geleden hebben wij als vereniging de pacht van de kantine in de sporthal op ons genomen. Dit was/is een mooie bron van inkomsten voor de club. De bar is niet alleen bezet tijdens de momenten dat er korfbalwedstrijden zijn en er wordt getraind voor korfbal, maar ook tijdens alle andere activiteiten in de sporthal. Dat betekent dat er veel vrijwilligers nodig zijn om de bar open te houden. We hadden altijd een groep ‘vaste’ vrijwilligers voor de doordeweekse avonden, echter door allerlei omstandigheden is deze groep te klein geworden om alle bardiensten te kunnen volbrengen.

Vandaar ons verzoek:
Wie wil één of meerdere keren per maand op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagavond een bardienst voor zijn/haar rekening nemen? Met alle hulp zijn we blij!
De bardienst moet in principe met twee personen gedaan worden, niet zo zeer omdat één persoon het niet aankan, maar ook omdat er afgesloten moet worden. Dus zoek een ‘maatje’ en meld je aan. Geef je voorkeursavond aan, we houden rekening met de wensen van een ieder.

Hoe meer mensen zich beschikbaar stellen, hoe minder vaak je ingedeeld wordt.
‘Vaste’ vrijwilligers worden minder vaak/niet ingeroosterd voor de normale kantinediensten.

Je kunt je aanmelden bij één van ondergetekenden of via kantinecommissie@dos46.nl.

We horen graag van jullie!

Met vriendelijke groet,
Herma Dorenbos en Alien Flinkert