Onderzoek naar interne communicatie DOS’46

  • mei 10, 2014

Op welke wijze communiceer je als bestuur van DOS’46 met de (ouders van) leden en hoe kan hier op een structurele manier invulling aan worden gegeven? Een vraag waar wij als bestuur graag een antwoord op vinden en waarbij Esther Hulzebosch ons momenteel in ondersteunt. Want deze vraag staat centraal in het onderzoek dat zij op dit moment uitvoert voor DOS’46 vanuit haar opleiding Communicatie aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.

Om een beeld te krijgen hoe u als leden en ouders van leden aankijkt tegen de huidige en gewenste bestuurscommunicatie, maar ook tegen communicatie in het algemeen door DOS’46 heeft Esther een digitale vragenlijst gemaakt om uw mening mee te nemen in het onderzoek.

De vragenlijst is beschikbaar via:

http://www.thesistools.com/web/?id=413205

Wij willen u vragen om deze enquête in te vullen. Het beantwoorden van de 27 vragen neemt slechts vijf tot tien minuten in beslag.De resultaten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en worden anoniem verwerktU kunt de enquete invullen tot en met vrijdag 16 mei aanstaande.

Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u zich wenden tot Esther Hulzebosch via mail: mull1002@student.nhl.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

 

Het bestuur