20 mei: bijeenkomst over veldaccommodatie

  • mei 7, 2014

De ‘Onderzoeksprojectgroep Veldaccommodatie’ nodigt alle leden van DOS’46 uit op dinsdag 20 mei 2014 om 19.30 in de veldkantine. De ledenvergadering van DOS’46 heeft op 9 januari 2014 besloten dat een onderzoek naar een eventuele accommodatieverplaatsing gewenst is. De verslechterende technische staat van het kunstgrasveld en de aflopende erfpachtovereenkomst waren de aanleiding tot dit besluit.

Eind januari 2014 is er een projectgroep geformeerd die twee locaties voor de veldaccommodatie onderzoekt. De projectgroep bestudeert de mogelijkheid om op de huidige veldaccommodatie te blijven. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot een accommodatieverplaatsing naar het terrein tegenover sporthal ‘De Eendracht’. De projectgroep wil haar tussentijdse bevindingen graag met u delen. Mogelijk heeft u waardevolle ideeën die ons verder kunnen helpen.

Twee gedeeltes
De avond over de veldaccommodatie begint om 19.30 en is opgedeeld in twee gedeeltes. In het eerste gedeelte wordt de voortgang van de werkzaamheden van de projectgroep aan u voorgelegd. Ook worden beide accommodatievarianten aan de aanwezigen gepresenteerd.

Na de pauze hoopt de onderzoeksprojectgroep op uw bijdrage. De projectgroep heeft Harmen Tjeerdsma bereid gevonden om dit gedeelte van de avond te begeleiden. Wij hopen dat de leden willen meedenken over beide varianten. Mogelijk heeft u suggesties of aandachtspunten die de projectgroep verder kan uitwerken. Een beslissing omtrent de gewenste mogelijkheid zal niet genomen worden op 20 mei. Er staat een ledenvergadering gepland op 26 juni 2014 waarbij dit onderwerp op de agenda staat.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Nijmeijer
Koen Pit
Liesbeth van der Vegt
Edwin de Wekker
Coby van Lune
Jacko Meijer
Jelle Anema
Henk Anne Timmer