Geef je op voor het Multiselect STW!

  • april 17, 2014

C- en B-aspiranten: geef je op voor het Multiselect Sport Technisch Weekend!

Vanaf woensdagavond 28 mei tot en met zaterdagavond 31 mei staat korfbal centraal op sportpark Tussenboerslanden, maar is er ook ruimte voor andere leuke activiteiten! Over het korfbalgedeelte kunnen we loslaten dat jullie trainen krijgen van topcoaches en -spelers. Het activiteitengedeelte houden we nog even geheim, maar dat het leuk wordt staat vast!

STW is bedoeld voor elk DOS’46-lid dat qua leeftijd B- of C-aspirant is. De kosten voor dit spectaculaire en geheel verzorgde weekend bedragen €35,00 per persoon. Opgave: Bij Johan ten Kate: hjtenkate@home.nl of 0644384267.

Graag opgeven voor 18 mei, zodat de organisatie weet voor hoeveel personen er eten en drinken ingeslagen dient te worden.
Betalen kan bij aankomst.

De jeugdcommissie