Vrijdag bijeenkomst Club van 46 (veldkantine!)

  • februari 17, 2014
Zoals jullie wellicht al in het Dossertje en in de agenda op de website hebben gelezen, staat de bijeenkomst van de Club van 46 op vrijdagavond 21 februari gepland. 20.00 uur in de veldkantine! Op deze avond kan door de leden van de Club van 46, dus door jullie, weer gestemd worden waar de jaarlijkse bijdrage aan besteed kan worden.
 
Afgelopen jaar is het geld zichtbaar besteed aan de verfraaiing van de zaalkantine, jeugdcommissie en de aanschaf van nieuwe korfbalballen. Via deze weg nogmaals een bedankje aan de vrijwilligers die hierbij aan hebben bijgedragen. De Club van 46 heeft zich hierdoor ook meer op de kaart gezet binnen en buiten de vereniging. Ook een bedankje dus aan jullie kant!
 
Voor aankomend jaar zal dus weer moeten worden beslist aan welke ‘goede doelen’ ten behoeve van de vereniging het geld zal worden aangewend. In totaal ruim 2300 euro! Een eerste inzending, naar onze mening een noodzakelijke, is gedaan door Haralt Lucas. Het verzorgen van maaltijden voor senioren en junioren op trainingsavonden. Een belangrijke faciliteit die op dit moment lastig valt te bekostigen en waar de Club van 46 aan kan bijdragen. Geschatte kosten zijn 750 euro voor dit (noodzakelijke) goede doel. Haralt of één van ons zal dit verder gaan toelichten op de bijeenkomst! 
 
Verder horen wij het graag of jullie een goed idee hebben waar het geld naar toe moet! Dit kan per e-mail naar sjoerdvandijk88@hotmail.com of via SMS/WhatsApp: 0650975203. Graag kort even toelichten of op de avond zelf mag natuurlijk ook! Wij zullen vervolgens een lijst(je) samenstellen waarop gestemd kan worden. 
 
Wij zien jullie vrijdagavond 21 februari om 20.00 uur graag in de veldkantine. Tot dan!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de Club van 46

Sjoerd van Dijk & Arjen Lok