Bestuur DOS’46 gaat door op ingeslagen weg

  • januari 26, 2014

Zondag 19 januari jongstleden hebben wij u geïnformeerd over het feit dat Koos Flinkert zijn functie als voorzitter van DOS’46 heeft neergelegd. Dit bericht heeft zowel binnen als buiten de vereniging veel reacties opgeroepen. Wij zijn door verschillende leden, maar ook door mensen van buiten de vereniging benaderd om een toelichting te geven op deze situatie. Wij waarderen dat u ons aanspreekt en het gesprek hierover aangaat. Verhalen gaan snel een eigen leven leiden, daar hebben wij geen invloed op. Wij kunnen deze echter wel in een ander perspectief plaatsen in een gesprek.

Onvoldoende grip op de zaak
Naar de mening van het bestuur was Koos Flinkert bij zijn aantreden als voorzitter van DOS’46 – op 28 februari 2013 – de juiste man op de juiste plaats. Zoals reeds in het bericht van afgelopen zondag aangegeven vindt Koos dat hij onvoldoende grip heeft gehad op de verschillende processen die momenteel binnen de club gaande zijn, ook qua financiële situatie. Een verschil van inzicht in de wijze van communiceren, het ‘op de hoogte zijn van’, over deze verschillende processen die gaande zijn, hebben hem doen besluiten zijn voorzittersrol neer te leggen.
Het bestuur benadrukt nogmaals dat het Koos dankbaar is voor bewezen diensten en spreekt de wens uit dat Koos zich zal blijven inzetten voor de vereniging, zoals hij al van jongs af aan gedaan heeft.

Interim-voorzitter
Het bestuur heeft besloten om vooralsnog niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Rust in de vereniging is belangrijker dan nu een nieuwe voorzitter vinden. Wel hebben we besloten om Bert Baylé als interim-voorzitter te laten fungeren. Daarnaast bekijken we als bestuur op welke wijze de taken die bij een voorzittersrol horen ingevuld gaan worden.

Doorgaan op ingeslagen weg
De weg die wij als bestuur aan het inslaan zijn voor de vereniging, daar gaan we mee door. Het betekent dat dit ‘pijn’ kan opleveren, maar hierbij houden we ons het doel voor ogen dat we een toekomstbestendige gedreven korfbalvereniging willen zijn waar jong en oud met plezier korfballen. Voor dat doel is besturen met een visie nodig en daarvoor zetten wij ons als bestuur in. Tot slot willen wij als bestuur benadrukken dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de gelden van de vereniging en dat er geen sprake is van het doen van onverantwoorde uitgaven.

Schroom niet als u vragen heeft aan het bestuur. Wij gaan graag hierover het gesprek met u aan.

Het bestuur van KV DOS’46