Voorzitter Koos Flinkert legt functie neer

  • januari 19, 2014

Koos Flinkert heeft dit weekend besloten zijn functie als voorzitter van DOS’46 neer te leggen. Flinkert is een jaar voorzitter geweest van onze vereniging.

DOS’46 heeft de ambitie uitgesproken om binnen enkele jaren terug te keren op het hoogste niveau, de Korfbal League. Daartoe zijn onder Koos het laatste jaar verschillende trajecten ingezet om deze ambitie te realiseren. Eén van die trajecten behelst een andere manier van besturen. Hierdoor ligt er meer verantwoordelijkheid bij een bestuurslid dan voorheen doordat ieder bestuurslid een eigen taakgebied heeft. Essentieel daarbij is een goede communicatie binnen het bestuur.

Flinkert heeft aangegeven dat hij onvoldoende grip heeft op de verschillende processen die momenteel binnen de club gaande zijn, ook qua financiële situatie. Een verschil van inzicht in de wijze van communiceren, het ‘op de hoogte zijn van’, over deze verschillende processen die gaande zijn, hebben hem doen besluiten terug te treden uit het bestuur en daarmee voorzitter af te zijn.

DOS’46 is Koos Flinkert dankbaar voor zijn inzet het afgelopen jaar en beraadt zich nu op de toekomstige invulling van deze voorzittersrol.