Agenda extra ledenvergadering 9 januari

  • december 30, 2013

Het bestuur nodigt de leden van DOS’46 uit voor de extra ledenvergadering op donderdag 9 januari 2014, 20.00 uur in de veldkantine.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 31 oktober 2013
4. Begroting seizoen 2013-2014
5. Stichting Topkorfbal
6. Ontwikkelingen veldaccommodatie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het verslag van de jaarvergadering van 31 oktober evenals de conceptbegroting seizoen 2013-2014 is opvraagbaar bij de secretaris via secretaris@dos46.nl