Extra ledenvergadering: 9 januari 2014

  • december 9, 2013

Het bestuur van DOS’46 nodigt alle leden uit voor een extra ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 9 januari 2014 om 20.00 uur in de veldkantine.

Tijdens deze ledenvergadering wordt de begroting 2013-2014 toegelicht en is er een rondje actualiteiten.

De definitieve agenda ontvangt u te zijner tijd.