Vrijwilligersbank

Commissieleden Breedte
Functie commissievoorzitter

 • Aansturing van de commissie breedtesport en voorzitten commissievergaderingen
 • Afstemming met bestuurslid Technische zaken en deelname aan voorzittersoverleg met bestuur
 • Verder zelfde taken als commissielid
Functie commissielid

 • Invulling geven aan beleid breedtesport
 • Contactpersoon breedteteams (aanspreekpunt voor spelers)
 • Samenstellen teams in overleg met commissie Top en KID
 • Organiseren trainingen en coaching voor teams
Commissie Topkorfbal
Schotklokbedieners

 • Bedienen van schotklok bij thuiswedstrijden team 1, 2, A1, B1
 • Deelname aan 1 opleidingsmoment
Tijdwaarnemers

 • Bedienen van scorebord bij thuiswedstrijden team 1, 2, A1, B1
 • Deelname aan 1 opleidingsmoment
Juryvoorzitters

 • Voorzitten van jurytafel bij thuiswedstrijden team 2, A1, B1
 • Deelname aan 1 opleidingsmoment
Statisticus / souffleur

 • Bijhouden van statistiek tijdens thuiswedstrijden team 1
 • Souffleren van statisticus
Filmers / taggers / filmverwerker

 • Opname van thuiswedstrijden team 1, 2, A1
 • Taggen van thuiswedstrijden team 1
 • Verwerken van film voor upload en analyse
Commissie KID
Voorzitter

 • Invulling geven aan jeugdbeleid (KID)
 • Aansturing van de commissie KID en voorzitten commissievergaderingen
 • Afstemming met bestuurslid Technische zaken en deelname aan voorzittersoverleg met bestuur
 • Samenstellen teams in overleg met commissie Top en KID
 • Organiseren trainingen en coaching voor teams in afstemming met coördinatoren
Commissielid

 • Invulling geven aan jeugdbeleid (KID)
 • Contactpersoon voor bepaalde leeftijdscategorie (aanspreekpunt voor trainers, ouders en spelers)
 • Samenstellen teams (in overleg met commissie Top en Breedte)
 • Organiseren trainingen en coaching teams jeugdkorfbal samen met coördinatoren
Vrijwilligers
Vrijwilligerscoördinator

 • Matchen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers binnen de vereniging
 • Potentiële vrijwilligers (inclusief (ouders van) nieuwe leden) in beeld brengen
 • Bijhouden database vrijwilligers en bijhouden vrijwilligersbank
 • Afstemming met secretaris en deelname aan voorzittersoverleg met bestuur
Arbitrage
Coördinator arbitrage

 • Inzicht en overzicht in beschikbaarheid van scheidsrechters
 • Actieve houding ten aanzien van behoud huidige scheidsrechters en werven nieuwe scheidsrechters (eventueel van buiten de vereniging)
Scheidsrechters                                 

 • Fluiten van thuiswedstrijden. Dit kunnen zowel wedstrijden bij de jeugd als bij de senioren zijn
Financiën
Penningmeester vereniging

 • Verzorgen van de dagelijkse financiële administratie van de vereniging

(betalen en uitdoen van facturen), aanleveren informatie voor maandelijkse financiële rapportage

 • Afstemming met bestuurslid financiën en deelname aan voorzittersoverleg met bestuur
Onderhoudscommissie
Klussers

 • Op vaste momenten (veelal dinsdagavond van 19.00 uur) uitvoeren van diverse klussen/klusjes bij de veldaccommodatie. Betreft reparaties, schilderwerk, snoeiwerk e.d.
 • Waar nodig ook klusjes verrichten in de sporthalkantine

 

Kantinecommissie
Barmedewerkers

 • Bemensen van de bar in de kantine van het veld/zaal, in het bijzonder betreft het hier bezetting op doordeweekse avonden en bij speciale activiteiten.
Kantineroostermaker

 • Gezamenlijk met een van de kantinecommissieleden opstellen van het rooster voor de bezetting van de kantinediensten (bardiensten) tijdens de diverse activiteiten die plaatsvinden in zowel de sporthal als op het veld.
Schoonmakers veldaccommodatie

 • Het schoonmaken van de veldaccommodatie – kleedgelegenheid, centrale hal en toiletten.
 • Werkzaamheden zijn wekelijks in de periode eind augustus – oktober en periode medio maart – half juni