Nieuws

Agenda ALV maandag 15 juni 2020

Agenda ALV maandag 15 juni 2020

May 15th, 2020

0 Comments

AGENDA LEDENVERGADERING KORFBALVERENIGING DOS’46

Maandag 15 juni 2020                   Aanvang 20.00 uur                         Veldkantine + ONLINE (*)

 

1. Opening

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 28 oktober 2019 (**)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vaststellen agenda

5. Bestuursverkiezing

  • Het bestuur draagt Haralt Lucas voor met als aandachtsgebied Technische Commissie – Top Korfbal.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden via secretaris@dos46.nl . De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de steun van minimaal vijf stemgerechtigde leden.

6. Bestuurssamenstelling & Vacante posities

7. Terugblik, huidige stand van zaken, vooruitblik

8. Financiën – Prognose huidig seizoen en doorkijk komend seizoen

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

* Vanwege de huidige omstandigheden rondom het Corona-virus is er een maximum van 30 personen mogelijk in de veldkantine. Daarom bieden wij de ALV ook aan via een Online platform.

Graag horen wij of je live aanwezig wilt zijn of dat je een online inlogcode wilt ontvangen om via die wijze mee kunt vergaderen. Dit kan via secretaris@dos46.nl

** Deze bijlagen zijn vanaf 1 juni 2020 op te vragen via secretaris@dos46.nl

Comments are closed.